Саопштење за јавност поводом одлуке НБС о привременим мерама које се односе на стамбене кредите физичким лицима

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд у пуном капацитету спроводи Одлуку Народне банке Србије о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима.

Свим постојећим корисницима стамбених кредита код Банке, који испуњавају услове у складу са Одлуком, биће достављени нови отплатни планови, по којима ће измиривати своје месечне ануитете у наредном периоду, а закључно са 31.12.2024. године.

Када је реч о новом стамбеном кредитирању, Банка наставља одобравање кредита по условима који прате предметну одлуку, уз кориговање номиналне каматне стопе и продужавање периода фиксности.

Тако, на пример:

  • - стамбени кредит осигуран код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, који је најтраженији производ у портфолију Банке, ће се у наредном периоду одобравати по фиксној номиналној каматној стопи од 4,4 одсто, за период до 31.12.2024. године, што је у складу са Одлуком НБС, а након тога ће се на одобрене пласмане примењивати променљива каматна стопа (шестомесечни Еурибор + 2,9 одсто);
  • - за стамбене кредите без осигурања код НКОСК-а и са обавезним животним осигурањем фиксни део каматне стопе биће коригован са тренутних 5,1 одсто на 5 одсто уз додатно продужење рока фиксности до 31.12.2024. године, а након тога на одобрене пласмане ће се примењивати променљива каматна стопа (шестомесечни Еурибор + 3,6 одсто).

Банка Поштанска штедионица, као државна банка, и овог пута спремно прати одлуке регулатора, као што је то чинила и приликом кредитирања куповине прве стамбене непокретности, кредитирања запослених у снагама безбедности, као и кредитирања у складу са Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно за куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.