Овлашћени мењачи

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРЕУЗИМА НА ШАЛТЕРУ ЕКСПОЗИТУРЕ

Неопходну документацију (уговоре) клијент ће добити у експозитури којој се обратио везано за обављање послова овлашћеног мењача.

  • Уговор о отварању и вођењу посебног девизног рачуна резидента правног лица и предузетника за мењачке послове
  • Уговор о обављању мењачких послова

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити, позивом бројева телефона:
Одељења за девизни режим 011/3024-534; 3024-413 и факс 011/ 3024-114.