Набавке

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са трајном опредељеношћу ка транспарентном и друштвено одговорном пословању, Банка Поштанска штедионица а.д. Београд спроводи отворене редовне поступке набавке у којима, као понуђачи, могу, равноправно и под истим условима, учествовати сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају услове за учешће наведене у Позиву за подношење понуде.

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд није обвезник Закона о јавним набавкама и поступке набавке спроводи на начин утврђен сопственим интерним актима.

Привредни субјект заинтересован за учешће у редовном поступку набавке који спроводи Банка Поштанска штедионица а.д. Београд , на интернет страници Банке преузима Позив за подношење понуде и евентуалну пратећу документацију, а сагласно одредбама истог сачињава и Банци доставља своју понуду.

АКТУЕЛНИ ПОСТУПЦИ НАБАВКЕ

НАБАВКА
ДАТУМ ОБЈАВЕ
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Набавка услуге замене главног разводног ормана ГРО1 у објекту седишта Банке
29. 11. 2023.
8. 12. 2023.
Набавка QR CODE читача
28. 11. 2023.
7. 12. 2023.

НАБАВКЕ СА ИСТЕКЛИМ РОКОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ