Набавке

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са трајном опредељеношћу ка транспарентном и друштвено одговорном пословању, Банка Поштанска штедионица а.д. Београд спроводи отворене редовне поступке набавке у којима, као понуђачи, могу, равноправно и под истим условима, учествовати сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају услове за учешће наведене у Позиву за подношење понуде.

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд није обвезник Закона о јавним набавкама и поступке набавке спроводи на начин утврђен сопственим интерним актима.

Привредни субјект заинтересован за учешће у редовном поступку набавке који спроводи Банка Поштанска штедионица а.д. Београд , на интернет страници Банке преузима Позив за подношење понуде и евентуалну пратећу документацију, а сагласно одредбама истог сачињава и Банци доставља своју понуду.

АКТУЕЛНИ ПОСТУПЦИ НАБАВКЕ

НАБАВКА
ДАТУМ ОБЈАВЕ
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Набавка униформи за шалтерске раднике
31. 5. 2023.
9. 6. 2023.
Набавка фасадерско молерских радова на објекту седишта Банке
24. 5. 2023.
7. 6. 2023.
Набавка службених возила Банке
23. 5. 2023.
6. 6. 2023.