Основне информације

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ БАНКЕ

Скупштина

Љиљана Ашковић
председник Скупштине Банке

Управни одбор

др Бруно Ђуран
председник Управног одбора Банке
Нада Новосел
члан Управног одбора Банке
Владимир Марковић
члан Управног одбора Банке
Мирољуб Ћосић
члан Управног одбора Банке
проф. др Милан Шојић
члан Управног одбора Банке
Милош Ђурић
члан Управног одбора Банке
Гордана Пушић
члан Управног одбора Банке

Извршни одбор

мр Бојан Кекић
председник Извршног одбора Банке
Наташа Марковић
члан Извршног одбора Банке
Ненад Ралевић
члан Извршног одбора Банке
Александар Чортан
члан Извршног одбора Банке
Бранкица Тинтор
члан Извршног одбора Банке
СА ВАМА ВЕЋ 100 ГОДИНА

Идеја о формирању Поштанске штедионице настала је још 1871. године, из времена Краљевине Србије, а реализовала се 30. новембра 1921. године када је донет Закон о поштанско-штедном, чековном и вирманском промету, који је предвидео оснивање Поштанске штедионице Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Традиција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд је непроцењива вредност која је чини потпуно јединственом финансијском институцијом на овим просторима, чији су корени дубоко усађени на здравом тлу далеких, краљевских времена, која се, као непресушно дрво живота господствено, достојанствено и успешно супротстављала налетима времена и неизбежним променама све до данашњих дана.
Из дубоког поштовања према прегаоцима тих времена, морамо поменути да је убрзо по оснивању Поштанска штедионица постала највећа штедна установа која је прве штедне књижице увела у употребу 1. јула 1926. године, када је већ имала разгранату мрежу шалтера у свим поштама Краљевине Југославије, као и државно јемство за улоге! Све новчане трансакције у поштама су биле ослобођене плаћања такси јер је став државе био да "Поштанска штедионица треба да буде расадник штедње и васпитач народа, поглавито омладине, а не повлашћени колос који гуши приватну иницијативу”.

ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Током времена Поштанска штедионица је пролазила кроз различите, пре свега, технолошке трансформације. Не можемо не поменути: прву шалтерску машину за књижење новчаног и штедног промета која се појавила 1966. године, а три године касније и први ИБМ-ов рачунар, док се у поштама уводе шалтерски рачунарски системи за обраду услуга новчаног промета. Такође, Поштанска штедионица је прва на тржишту бивше Југославије издала платну картицу – ПОСТ КАРТИЦУ.
Данас, Банка је члан картичарских система VISA Inc., MasterCard, као и један од највећих издаваоца домаћег бренда - DINACARD. Банка издаје кредитне и дебитне картице свих ових система уз примену најсавременије (chip) технологије. Укупан број картица износи преко два милиона.
Принципи на којима је настајала традиција Банке неговали су се и предано чували до данашњих дана. Данас, након скоро читавог века, Банка је поносна на чињеницу да је сваки други грађанин наше земље клијент Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.
Поштанска штедионица, а.д. 2002. године постаје Банка, а 2006. године у складу са Законом о банкама, Поштанска штедионица, а.д. мења назив у Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд. Своју традицију, дугу скоро читав век, Банка је свечано прославила 2011. године великом кампањом којом се обележило 90 година успешног рада, уз дубоку захвалност верним клијентима, чије поверење оправдава успешност и дуговечност у пословању Банке, као и запосленима у Банци који су вредним радом дали свој велики допринос.

КО СМО ДАНАС

Обогаћена традицијом, помало заоденута благим конзерватизмом базираним на поштовању и очувању непроменљивих вредности, данас са поносом можемо истаћи да је Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд израсла у модерну пословну Банку универзалног карактера, али уникатног, препознатљивог бренда.
На пољу интеграције принципа друштвене одговорности у свакодневне пословне активности, Банка је ставила акценат на креирање друштвено одговорних производа и услуга, као и на одговоран однос према клијентима.
Комбинација традиционалних вредности и модерних трендова резултирала је учвршћивањем Банке као лидера у пословању са становништвом, захваљујући пре свега мудром руковођењу и пословној стратегији заснованој на оријентацији ка клијенту уз стриктну контролу ризика, на брзом развоју нових производа, као и на ефикасном и комфорном виду сарадње са клијентима и партнерима, будући да је запосленима у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд, основни и крајњи циљ задовољство клијента јер је само "задовољан клијент" и "добар клијент".

Тежећи постизању врхунских резултата у свим сегментима пословања, Банка континуирано и успешно остварује своје циљеве који се односе на јачање финансијског потенцијала, успешно обављање послова платног промета и унапређивање пословне сарадње са акционарима. Такође, активно се ради и на иновирању и дизајнирању понуде банкарских услуга према потребама клијената. Савремене информационе технологије и најквалитетније комуникацијске линије пружају нам основу за ефикасно пословање и дистрибуцију производа и услуга уз рационално коришћење нових канала дистрибуције и комуникације.
Савремени електронски платни промет и све банкарске услуге: динарска и девизна штедња, текући и девизни рачуни, платне картице домаћих и највећих светских брендова, девизни трансфери, кредитне линије за привреду и становништво, издавање гаранција, рад са хартијама од вредности, само су део банкарске понуде Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.
На међународном плану, реализовани су бројни контакти и сарадња са иностраним банкама и другим страним асоцијацијама.

ВИЗИЈА БАНКЕ

Визија коју ће Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд наставити да спроводи јесте: традиционална, али савремено организована, профитабилна и дугорочно успешна Банка чије је тежиште на пословању са становништвом и која континуирано брине о потребама и могућностима својих клијената, запослених и средине у којој делује.
Желимо и можемо да препознамо Ваше потребе и одговоримо на све Ваше захтеве! Позивамо Вас на сарадњу јер желимо да будемо Ваша тачка ослонца, сигуран и моћан партнер који ће Вам улити поверење!

АКЦИОНАРИ БАНКЕ

Акционари Банке на дан 23.12.2021. године власници су 1.314.379 акција (1.309.101 обичних и 5.278 преференцијалних акција) појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара.

ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ
АКЦИОНАР
БРОЈ АКЦИЈА
% учешћа
Република Србија
951.034
72,65%
ЈП Пошта Србије
221.889
16,95%
Телеком Србија а.д.
124.670
09,52%
Републички фонд ПИО
11.190
0,86%
Фонд за развој Републике Србије
318
0,02%
Укупно
1.309.101
100,00%
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ АКЦИЈЕ
АКЦИОНАР
БРОЈ АКЦИЈА
% учешћа
Република Србија
5.278
100,00%
Укупно
5.278
100,00%

Најновије податке о акционарима, према евиденцији Централног регистра хартија од вредности можете уносом матичног броја Банке : 07004893 погледати овде »