Буџетске уплате

ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум Категорија исплате
11.10. Пензија за септембар 2022. за кориснике из категорије запослених.
06.10. Пензија за септембар 2022. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
04.10. Пензија за септембар 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности.
03.10. "Пензија унапред" за септембар 2022. за кориснике из категорије запослених.
02.10. "Пензија унапред" за септембар 2022. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
01.10. "Пензија унапред" за септембар 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности.
23.09. Накнада за незапослене за август 2022. за Косово и Метохију.
22.09. Накнада за незапослене за август 2022. за Србију.
20.09. Дечји додатак за август 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.09. Родитељски додатак за август 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.09. Борачко-инвалидска заштита за август 2022.
20.09. Нега и помоћ за август 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.09. Новчана социјална помоћ за август 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.09. Породични смештај за август 2022.
14.09. "Пензија унапред" за август 2022. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите.