Буџетске уплате

ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум Категорија исплате
10.06. Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије запослених.
06.06. Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
03.06. "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије запослених.
02.06. Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
02.06. "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
01.06. "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
24.05. Накнада за незапослене за април 2023. за Косово и Метохију.
23.05. Накнада за незапослене за април 2023. за Србију.
20.05. Дечји додатак за април 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.05. Родитељски додатак за април 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.05. Борачко-инвалидска заштита за април 2023.
20.05. Нега и помоћ за април 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.05. Новчана социјална помоћ за април 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.05. Породични смештај за април 2023.
14.05. "Пензија унапред" за април 2023. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите.