Буџетске уплате

ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум Категорија исплате
05.12. Пензија за новембар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
02.12. Пензија за новембар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
01.12. "Пензија унапред" за новембар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
01.12. Исплата једнократне новчане помоћи корисницима додатка за помоћ и негу другог лица, новчане социјалне помоћи и посебне новчане накнаде, у износу од 10.000,00 динара.
30.11. Исплата новчане помоћи корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који су остварили право закључно са 23. новембром 2023. године, у износу од 20.000,00 динара.
22.11. Накнада за незапослене за октобар 2023. за Косово и Метохију.
21.11. Накнада за незапослене за октобар 2023. за Србију.
20.11. Дечји додатак за октобар 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Родитељски додатак за октобар 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Борачко-инвалидска заштита за октобар 2023.
20.11. Нега и помоћ за октобар 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Новчана социјална помоћ за октобар 2023. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Породични смештај за октобар 2023.
14.11. "Пензија унапред" за октобар 2023. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите.
10.11. Пензија за октобар 2023. за кориснике из категорије запослених.
03.11. "Пензија унапред" за октобар 2023. за кориснике из категорије запослених.
02.11. "Пензија унапред" за октобар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.