Буџетске уплате

ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум Категорија исплате
10.02. Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије запослених.
04.02. Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
03.02. "Пензија унапред" за јануар 2023. за кориснике из категорије запослених.
02.02. Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
02.02. "Пензија унапред" за јануар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
01.02. "Пензија унапред" за јануар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности.
21.01. Накнада за незапослене за децембар 2022. за Косово и Метохију.
20.01. Накнада за незапослене за децембар 2022. за Србију.
20.01. Породични смештај за децембар 2022.
20.01. Дечји додатак за децембар 2022. за Србију.
20.01. Родитељски додатак за децембар 2022. за Србију.
20.01. Нега и помоћ за децембар 2022. за Србију.
20.01. Новчана социјална помоћ за децембар 2022. за Србију.
20.01. Борачко-инвалидска заштита за децембар 2022.
14.01. "Пензија унапред" за децембар 2023. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите.
20.12. Борачко-инвалидска заштита за новембар 2022.
20.12. Дечји додатак за новембар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.12. Родитељски додатак за новембар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.12. Нега и помоћ за новембар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.12. Новчана социјална помоћ за новембар 2022. за Србију и Косово и Метохију.