Буџетске уплате

ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум Категорија исплате
14.05. "Пензија унапред" за април 2022. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите.
10.05. Пензија за април 2022. за кориснике из категорије запослених.
06.05. Пензија за април 2022. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности.
05.05. Пензија за април 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности.
03.05. "Пензија унапред" за април 2021. за кориснике из категорије запослених.
02.05. "Пензија унапред" за април 2022. за кориснике из категорије војних и пољопривредних.
01.05. "Пензија унапред" за април 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности.
21.04. Накнада за незапослене за март 2022. за Косово и Метохију.
20.04. Накнада за незапослене за март 2022. за Србију.
20.04. Дечји додатак за март 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Родитељски додатак за март 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Борачко-инвалидска заштита за март 2022.
20.04. Нега и помоћ за март 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Новчана социјална помоћ за март 2022. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Породични смештај за март 2022.