Банка Поштанска штедионице активно учествује на домаћем и страном новчаном тржишту, прикупља и пласира динарска и девизна средства на међубанкарском тржишту, те договара послове с институционалним инвеститорима на рокове до годину дана.

Банка прати трендове кретања каматних стопа како на домаћем тако и на страном тржишту. Корпоративни клијенти Банке имају приступ новчаном тржишту на које могу пласирати вишкове своје ликвидности по тржишним каматним стопама.

Вишкове своје ликвидности врло једноставно и брзо пласирајте по тржишним каматним стопама на рокове од преконоћног орочења до годину дана. Позивом на број Сектора средстава у кратком року могуће је договорити трансакцију и на тај начин унапредити управљање властитом ликвидношћу и посредством камата остварити додатне приходе. Висина тржишне каматне стопе зависи искључиво од ликвидности тржишта.

Клијентима су на располагању динарски и девизни депозити са различитим роковима доспећа.

Орочени ненаменски депозити могу бити:

  • Краткорочни до 12 месеци;
  • Дугорочни са роком дужим од 12 месеци.

Орочени наменски депозит је инструмент обезбеђења потраживања Банке од Клијента са роком орочавања до рока регулисања обавеза по конкретном пласману.

Орочени депозити могу бити у RSD, RSD са валутном клаузулом и у EUR или некој другој валути.

Услови орочавања уговарају се у зависности од износа и рока орочавања, као и услова на тржишту у тренутку орочавања.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕРИ

Динарски депозити - ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Орочени депозити са исплатом камате на крају месеца и по доспећу

ИЗНОС ДЕПОЗИТА 1.000.000 RSD 1.000.000 RSD 1.000.000 RSD
Период орочења 31 дан 90 дана 365 дана
Номинална каматна стопа
на годишњем нивоу (фиксна)
0,50% 0,75% 1,00%
Ефективна каматна стопа
(на годишњем нивоу)
0,50% 0,75% 1,00%
Укупан износ камате (бруто) 423,69 RSD 1.842,98 RSD 9.954,43 RSD
Укупно за исплату
(депозит + камата)
1.000.423,69 RSD 1.001.842,98 RSD 1.009.954,43 RSD

ЕКС је обрачуната на дан 01.05.2022.
Метода обрачуна камате: Конформна

Девизни депозити - ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Орочени депозити са исплатом камате о року доспећа

ИЗНОС ДЕПОЗИТА 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
Период орочења 31 дан 90 дана 365 дана
Номинална каматна стопа
на годишњем нивоу (фиксна)
0,10% 0,10% 0,10%
Ефективна каматна стопа
(на годишњем нивоу)
0,10% 0,10% 0,10%
Укупан износ камате (бруто) 8,49 EUR 24,65 EUR 100,00 EUR
Укупно за исплату
(депозит + камата)
100.008,49 EUR 100.024,65 EUR 100.100,00 EUR

ЕКС је обрачуната на дан 01.05.2022.
Метода обрачуна камате: Конформна

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити позивом на телефоне: 011/3024-394; 3024-390; 3024-571; 3024-364 или слањем на имејл адресу depoziti@posted.co.rs