Тарифа накнада

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА ПРЕМА ВРСТИ РАЧУНА

ТАРИФА НАКНАДА

4. ТАРИФА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ БАНКА ПРУЖА ДОМАЋИМ И СТРАНИМ БАНКАМА