ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Банка Поштанска штедионица је важан и један од водећих учесника на домаћем девизном тржишту и тржишту новца, са широком палетом производа за корпоративне клијенте, која обухвата трансакције на домаћим и међународним тржиштима новца, девизним тржиштима, тржиштима капитала.

Банка настоји да кроз директан контакт са клијентима понуди најбоље тржишне котације свих производа, као и наше пројекције о кретању курсева различитих валута, каматних стопа и цена различитих хартија од вредности.

Активном сарадњом са нашом Банком могуће је остварити значајне уштеде, као и веће приносе у смислу заштите од ризика промене девизног курса, трговањем девизама по повлашћеном курсу, управљањем вишковима ликвидности.