ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ (ОВЕРДРАФТ)