Извештавање

Извештавање

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ

2024. година

2023. година

2022. година

2013. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2013. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2013. годину.

2012. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2012. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2012. годину.

2011. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2011. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2011. годину.

2010. ГОДИНА
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА СТУБОМ III БАЗЕЛА III
2023. година
2022. година
2021. година
2020. година
2019. година
2018. година
2017. година
2016. година
2015. година
2014. година
2013. година
2012. година
2011. година
ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ