Извештавање

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ

2022. година

2013. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2013. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2013. годину.

2012. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2012. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2012. годину.

2011. ГОДИНА

Извештај независног ревизора за 2011. годину налази се у оквиру линка Годишњи извештај Банке као Јавног друштва за 2011. годину.

2010. ГОДИНА
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА СТУБОМ III БАЗЕЛА III
2021. година
2020. година
2019. година
2018. година
2017. година
2016. година
2015. година
2014. година
2013. година
2012. година
2011. година
ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ