ДОСТАВА ИЗВОДА ПУТЕМ ИМЕЈЛА

Банка Поштанска штедионица нуди могућност да изводе по рачуну примате електронски, на жељену имејл адресу.