Vek odgovornosti

Kursna lista

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE PARITET DEVIZE MIN I MAX IZNOS
PO JEDINICI INO VALUTE
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI KUPOVNI PRODAJNI
978 evropska unija EVROPSKA UNIJA
036 Australijski dolar AUSTRALIJA
124 kanadski dolar KANADA
156 kineski
 juan KINA CNY
208danska kruna DANSKA
392Japanski Jen JAPAN JPY
578norveska kruna NORVEŠKA
643 Ruska rublja RUSIJA - -
752 svedska kruna ŠVEDSKA
756svajcarska franak ŠVAJCARSKA
826engleska funta VELIKA BRITANIJA
840 americki dolar SAD
Kursna lista za efektivni strani novac
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova
 
god. do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
U dane vikenda ili praznika važeća je lista koja se primenjivala prethodnog radnog dana. Kursna lista je informativnog karaktera.