Vek odgovornosti
Dokumentacija
Tarifa naknada Tarifa naknada
Besplatne SMS poruke za štedne i tekuće devizne račune
Banka Poštanska štedionica je svojim klijentima omogućila prijem besplatnih SMS poruka za dinarske i devizne štedne račune, kao i za tekuće devizne račune
Dodatne informacije
Za dodatne usluge SMSInfo servisa možete se javiti Kontakt centru banke na broj telefona 011 20 20 292, opcija 4 pa opcija 3
početna strana » Elektronsko Bankarstvo » SMS Info usluga
elektronsko bankarstvo

SMS INFO usluga

Obaveštenja o promenama na računima putem SMS poruke

Prijavite se lično na najbližem šalteru Banke ili preko Homeb@nking sistema i opredelite se za obaveštenja:

  Za dinarske tekuće račune:
  1. uplata zarade i bezgotovinske uplate
  2. realizacija čekova (izborno)
  3. datum isteka dozvoljenog prekoračenja - poruka stiže 14 dana ranije (izborno)
  4. uplata po osnovu kredita (izborno)
  5. dospeće rate kredita - poruka stiže 2 dana ranije, kako bi korisnik obezbedio sredstva za naplatu
  6. dospeće PostCard rate - poruka stiže 1 dan ranije, kako bi korisnik obezbedio sredstva za naplatu
  7.odbijen elektronski nalog za plaćanje na MobiBank PŠ ili Homeb@nking sistemu
  8. realizacija trajnog naloga (izborno)

  Za tekuće-žiro, poljoprivredne, porodične i tekuće račune za ostale namene:

  1. uplata zarade i bezgotovinske uplate

  Za dinarske i devizne štedne račune:
  1. pripisana kamata za oročenu dinarsku i rentnu štednju
  2. pripisana kamata za oročenu deviznu štednju

  Za tekuće devizne račune:
  1. priliv sredstava

kategorije korisnika koje primaju besplatne poruke
1.SMS poruke uplate za korisnike: deviznih tekućih računa, porodičnih tekućih računa, studentskih tekućih računa, tekućih žiro računa, dinarskih i deviznih oročenih štednih računa
2. korisnici MobiBank PŠ i HB SMS KOD-a
3. korisnici računa za isplatu RODITELJSKOG I DEČIJEG DODATKA
4. aktivni korisnici KREDITA - besplatno dobijaju SMS poruke o dospeću mesečne obaveze kredita, kao i uplate na tekuće račune (zarade, bezgotovinske i gotovinske uplate) do isteka poslednje rate kredita.

Za dodatne usluge SMSInfo servisa možete se javiti Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292, opcija 4 pa opcija 0, ili doći lično na najbliži šalter kako biste se prijavili i za ostale usluge SMSInfo servisa: Realizacija čekova, trajnih naloga, obaveštenje o datumu isteka dozvoljenog prekoračenja.

Naknade za SMS Info uslugu

Nakon isteka promotivnog perioda ( do 3 meseca besplatnih poruka), sve isporučene poruke u toku jednog meseca, zbirno se naplaćuju prvog radnog dana u sledećem mesecu. Naplata se vrši prema važećoj Tarifi naknada Banke.
Banka, ni nakon promotivnog perioda, neće tarifirati poruke o isteku dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, kao ni obaveštenja korisnicima da obezbede potrebna sredstva na tekućem računu za naplatu sledeće rate kredita.

Prijava na šalteru Banke

Korisnik koji se prijavi za SMSInfo uslugu na šalteru Banke mora imati otvoren tekući račun građana u Banci, bez zabranjujućih statusa (račun ne sme biti blokiran).

Prilikom prijave na šalteru Banke korisnik će automatski biti prijavljen za sva aktivna obaveštenja po svom računu.

Prijava preko Homeb@nking sistema

Korisnik koji želi da se prijavi za SMSInfo uslugu preko Homeb@nkig sistema, mora prethodno već biti prijavljen na Homeb@nking sistem i proveravati stanje svog tekućeg računa na ovaj način. Posedovanje Ugovora za HB SMS Kod nije neophodno.

Korisnik bira opciju USLUGE/ Pristupnica za SMS INFO gde se otvarju polja za popunjavanje: broj mobilnog telefona, broj tekućeg računa i operater Mobilne mreže.
Ispod polja, korisnik mora označiti da je saglasan sa "Opštim uslovima" i "Tarifom naknada" Banke.
Nakon "Potvrde unosa" korisniku se prikazuju moguća obaveštenja za njegov tekući račun, gde mu je omogućeno da odčekira obaveštenja koja ne želi, osim obavezne opcije 1-"Priliv na tekući račun"
Potvrdu unetih podataka korisnik vrši još jednim unosom svoje "Lozinke" za Homeb@nking sistem i "Potvrdom unosa".
Nakon toga sledi poruka "Uspešno ste se prijavili za SMSInfo uslugu", koja potvrđuje da je potupak prijave uspešan.

Na sistem nije moguće prijaviti isti tekući račun ili isti broj mobilnog telefona više puta.

Odjava SMS Info usluge

SMSInfo uslugu korisnik može odjaviti isključivo na šalterima Banke.
Sve dodatne informacije saznajte na šalterima Banke ili pozivom Kontakt centra na 011/20-20-292.

obavestite nas AKO STE PROMENILI PROVAJDERA, A ZADRŽALI BROJ TELEFONA

Pri ugovaranju SMSInfo usluge neophodno je da zaposlenom na šalteru Banke, pored broja mobilnog telefona, dostavite i informaciju o važećem mobilnom provajderu kod koga je vaš broj telefona evidentiran.

U slučaju da je došlo do promene mobilnog provajdera, a da ta informacija nije još prosleđena Banci molimo Vas da se javite Help desk-u Banke na 011/20 20 292, opcija 4, pa opcija 3, zbog ažuriranja tih podataka.