intro-image

Држављанин сте Републике Србије? Живите и радите у иностранству дуже од 12 месеци? Желите да купите непокретност у Републици Србији а треба вам финансијска подршка?
Ми имамо решење: Стамбени кредит за нерезиденте у валути EUR.

За ближе информације о кредиту и заказивање састанка са кредитним саветником Банкe путем и-мејла, Viber-a или WhatsApp-a, попуните пријаву:

Подаци корисника
Контакт подаци