intro-image
ПартнерОд сада на NIS Petrol и Gazprom бензинским станицама имате могућност одложеног или плаћања на 2 рате гориво, производе и услуге.
intro-image
Нова DinaCard са чипом

Post Card кобренд са DinaCard

Post Card је бренд Банке Поштанска штедионица и кобренд са DinaCard, национална дебитна платна картица и идентификациона картица динарског текућег рачуна.

DinaCard Post Card дебитну платну картицу можете користити за плаћање робе, услуга и за подизање готовине, у земљи, на местима обележеним знаком DinaCard.

Post картица
Post Card платна картица
Post Card са чипом

Плаћање DinaCard Post Card картицом има све предности плаћања чеком, али је знатно брже и једноставније.

Ко може користити погодност куповине на рате?

Право на погодност плаћања на рате DinaCard Post Card картицом може остварити корисник динарског текућег рачуна у Банци Поштанска штедионица, који је у радном односу на неодређено време или је корисник права пензијско-инвалидског осигурања (пензионер).

Како обавити куповину на рате?

Да би корисник искористио могућност плаћања на рате, потребно је да се на продајном месту које пружа услугу определи за број рата.
Минималан износ куповине, који омогућава плаћање на рате дефинисан је политиком трговца.

СМС поруке о ратама

Корисници који користе услугу СМС обавештења Банке, добијаће дан раније бесплатну поруку о доспећу рате обављене куповине DinaCard Post Card картицом на рате.

Погодности плаћања на рате:

Куповина на рате, без накнада и камате

Без кредитног задужења за корисника картице

Без скривених трошкова

Укупан износ је могуће поделити од 1 до 6 рата

Плаћање на једнаке месечне рате

Број рата корисник одређује при куповини

Прва рата доспева на наплату за 30 дана

Без годишње чланарине за основног корисника картице

Преко 5.000 продајних места широм Србије

Бржа и једноставнија замена за чекове

Продајна места

Услови за плаћање на рате

Приликом плаћања на рате не врши се резервација средстава на текућем рачуну, већ се рачун задужује са датумом доспећа рате, када корисник треба да обезбеди средства за наплату рате.

Приликом плаћања DinaCard Post Card картицом укупан износ куповине не може бити већи од месечног износа зараде/пензије, а укупан износ свих рата у току једног месеца не сме бити већи од 30% зараде/пензије.

Препорука је да сваки корисник претходно контактира Банку како би добио информацију са колико средстава располаже и колика су његова могућа задужења.

Провера могућег износа куповине на Homeb@nking-у

Коришћењем система интернет банкарства Банке Поштанска штедионица, можете проверити колики је максималан износ и одобрено месечно задужење приликом куповине DinaCard Post Card картицом на рате

Пример:

У калкулацију примера су узета просечна месечна примања у износу од 30.000 RSD, са максималним могућим износом месечног задужења (30%) за куповину на рате у износу од 9.000 RSD.

У табели је узет пример две обављене месечне куповине на рате.

Укупна вредност куповине

Број рата

Износ месечне рате

Преостали месечни лимит
на располагању

6.000 RSD

6

1.000 RSD

8.000 RSD

9.000 RSD

3

3.000 RSD

5.000 RSD

Корисник се ослобађа задуженог месечног лимита након отплате целокупног износа куповине на рате.