Dina na rate
intro-image
content-image

Post Card cobrend sa DinaCard

Post Card je brend Banke Poštanska štedionica i kobrend sa DinaCard, nacionalna debitna platna kartica i identifikaciona kartica dinarskog tekućeg računa.

Post Card debitnu platnu karticu možete koristiti za plaćanje robe, usluga i za podizanje gotovine, u zemlji, na mestima obeleženim znakom DinaCard.

Post kartica
Post Card platna kartica
Post Card sa čipom

Plaćanje Dina Post Card karticom ima sve prednosti plaćanja čekom, ali je znatno brže i jednostavnije.

Ko može koristiti pogodnost kupovine na rate?

Pravo na pogodnost plaćanja na rate Dina Post Card karticom može ostvariti korisnik dinarskog tekućeg računa u Banci Poštanska štedionica, koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner).

Kako obaviti kupovinu na rate?

Da bi korisnik iskoristio mogućnost plaćanja na rate, potrebno je da se na prodajnom mestu koje pruža uslugu opredeli za broj rata.
Minimalan iznos kupovine, koji omogućava plaćanje na rate definisan je politikom trgovca.

SMS poruke o ratama

Korisnici koji koriste uslugu SMS obaveštenja Banke, dobijaće dan ranije besplatnu poruku o dospeću rate obavljene kupovine Dina Post Card karticom na rate.

Pogodnosti plaćanja na rate:

Kupovina na rate, bez naknada i kamate

Bez kreditnog zaduženja za korisnika kartice

Bez skrivenih troškova

Ukupan iznos je moguće podeliti od 1 do 6 rata

Plaćanje na jednake mesečne rate

Broj rata korisnik određuje pri kupovini

Prva rata dospeva na naplatu za 30 dana

Bez godišnje članarine za osnovnog korisnika kartice

Preko 5.000 prodajnih mesta širom Srbije

Prodajna mesta

Uslovi za plaćanje na rate

Prilikom plaćanja na rate ne vrši se rezervacija sredstava na tekućem računu, već se račun zadužuje sa datumom dospeća rate, kada korisnik treba da obezbedi sredstva za naplatu rate.

Prilikom plaćanja Dina Post Card karticom ukupan iznos kupovine ne može biti veći od mesečnog iznosa zarade/penzije, a ukupan iznos svih rata u toku jednog meseca ne sme biti veći od 30% zarade/penzije.

Preporuka je da svaki korisnik prethodno kontaktira Banku kako bi dobio informaciju sa koliko sredstava raspolaže i kolika su njegova moguća zaduženja.

Provera mogućeg iznosa kupovine na Homeb@nking-u

Korišćenjem sistema Internet bankarstva Banke Poštanska štedionica, možete proveriti koliki je maksimalan iznos i odobreno mesečno zaduženje prilikom kupovine Dina Post Card karticom na rate

Primer:

U kalkulaciju primera su uzeta prosečna mesečna primanja u iznosu od 30.000 RSD, sa maksimalnim mogućim iznosom mesečnog zaduženja (30%) za kupovinu na rate u iznosu od 9.000 RSD.

U tabeli je uzet primer dve obavljene mesečne kupovine na rate.

Ukupna vrednost kupovine

Broj rata

Iznos mesečne rate

Preostali mesečni limit
na raspolaganju

6.000 RSD

6

1.000 RSD

8.000 RSD

9.000 RSD

3

3.000 RSD

5.000 RSD

Korisnik se oslobađa zaduženog mesečnog limita nakon otplate celokupnog iznosa kupovine na rate.