Тарифа накнада

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА ПРЕМА ВРСТИ РАЧУНА

ТАРИФА НАКНАДА

1. ТАРИФА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ БАНКА У РАДУ СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА
3. ПРАВИЛНИК О ТАРИФИ НАКНАДА И ТРОШКОВИМА КОЈЕ БАНКА НАПЛАЋУЈЕ У ПРУЖАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И ДОДАТНИХ УСЛУГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА
4. ТАРИФА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ БАНКА ПРУЖА ДОМАЋИМ И СТРАНИМ БАНКАМА