Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona: 011/ 3024-439, 011/ 3024-108
KREDITNI KALKULATOR
izracunajte ratu kredita
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » krediti »preduzetnici
PREDUZETNICI

krediti

Subvencionisana nabavka putničkih vozila

VOŽNJA NA KREDIT! UZ POMOĆ BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA DO NOVOG TAKSI VOZILA!

KO IMA PRAVO NA SUBVENCIONISANU NABAVKU? - Pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila imaju preduzetnici i privredna društva koji obavljaju delatnost taksi prevoza kao javnog prevoza u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i to najmanje godinu dana na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U roku od tri godine od dana početka primene ove uredbe taksi prevoznik – preduzetnik može ostvariti pravo na subvenciju samo za jedno putničko vozilo, odnosno na samo jedno pojedinačno rešenje o obavljanju taksi prevoza, a privredno društvo za svako pojedinačno putničko vozilo navedeno u rešenju o obavljanju taksi prevoza.

DUŽINA TRAJANJA PROGRAMA - Subvencionisana nabavka putničkih vozila sprovodiće se tri godine od dana početka primene ove uredbe.

MINIMALNA CENA VOZILA KOJE SE NABAVLJA - Novo putničko vozilo čija se nabavka subvencioniše mora imati vrednost ne manju od 13.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

IZNOS SUBVENCIJE - Subvencionisana nabavka sprovodi se isplatom iznosa od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

MINIMALNO UČEŠĆE TAKSI PREVOZNIKA - Taksi prevoznik, da bi koristio subvenciju, dužan je da pre isplate subvencije isplati iznos u visini od najmanje 15% kupoprodajne cene novog putničkog vozila.

U slučaju da taksi prevoznik nije u mogućnosti da u celosti samostalno isfinansira razliku između nabavne cene vozila i subvencije uvećane za minimalno sopstveno učešće može se obratiti našoj Banci za kredit za nabavku osnovnog sredstva.

SPECIJALNA PONUDA ZA PREDUZETNIKE

Iznos kredita

do 20.000 EUR

Valuta

RSD i EUR (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS)

Grejs period

do 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj

Rok i način otplate kredita)

do 60 meseci, u jednakim mesečnim ratama

Naknada za obradu zahteva

3.000 RSD u toku obrade zahteva

Naknada za realizaciju

1% jednokratno unapred, pre korišćenja kredita, u slučaju postojanja polise kasko osiguranja vinkularne u korist Banke
2% jednokratno unapred, pre korišćenja kredita, u svim ostalim slučajevima

Naknada za monitoring plasmana

0,25% na stanje duga jednom godišnje

Kamatna stopa na godišnjem nivou

Za dinarske kredite 5,99%
za dinarske kredite indeksirane u EUR 4,50%

Instrumenti obezbeđenja

MINIMALNO OBEZBEĐENJE

- Za kredite do 5.000 EUR
Menice korisnika kredita
Lične menice vlasnika

- Za kredite od 5.001 EUR do 20.000 EUR
Menice korisnika kredita
Lične menice vlasnika
Ručna zaloga na vozilu u korist Banke.

DODATNO OBEZBEĐENJE u zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, roka i iznosa.

Ostalo

Kredit se može prevremeno otplatiti u celosti ili delimično u bilo kom trenutku bez plaćanja troškova Banci po ovom osnovu.


REPREZENTATIVNI PRIMER ZA PREDUZETNIKE

Kredit u dinarima (EKS je obračunata na dan 10.09.2020.)

Iznos kredita 1.200.000 RSD
Period otplate 60 meseci
Grejs period Bez grejs perioda
Kamatna stopa(na godišnjem nivou) 5,99%, fiksna proporcionalni metod obračuna
EKS(na godišnjem nivou) * 7,65%
Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita 1.421.255,21 RSD
* Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su utrenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: naknada za realizaciju kreditnog zahteva iznosi 2% od odobrenog iznosa kredita. Trošak 12 menica je 600 dinara. Trošak Kreditnog biroa za preduzetnike iznosi 600 dinara, a za fizičko lice vlasnika 246 dinara. Troškovi upisa zaloge iznose 5.000,00 dinara. Troškovi monitoringa plasmana iznose 8.250,00 dinara, za ceo period otplate kredita.

 


Kredit indeksiran u evrima (EKS je obračunata na dan 10.09.2020.)

Iznos kredita 10.000 EUR
Period otplate 60 meseci
Grejs period Bez grejs perioda
Kamatna stopa(na godišnjem nivou) 4,50%, fiksna proporcionalni metod obračuna
EKS(na godišnjem nivou) * 6,04%
Ukupan iznos koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda otplate kredita 11.466,63 EUR
* Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su utrenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: naknada za realizaciju kreditnog zahteva iznosi 2% od odobrenog iznosa kredita. Trošak 12 menica je 600 dinara. Trošak Kreditnog biroa za preduzetnike iznosi 600 dinara, a za fizičko lice vlasnika 246 dinara. Troškovi upisa zaloge iznose 5.000,00 dinara. Troškovi monitoringa plasmana iznose 8.084,00 dinara, za ceo period otplate kredita.

 

Dozvolјeno prekoračenje po tekućem računu (overdraft)

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (overdraft) služi za prevazilaženje trenutne neravnoteže između priliva i odliva iz tekućeg poslovanja, tako što je klijentu omogućeno izvršavanje naloga i iznad raspoloživog stanja na računu, a do određenog limita. Svaki priliv na računu klijenta automatski pokriva iskorišćeni iznos po dozvoljenom minusu.
Sredstva se mogu koristiti u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća.
Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.


Namena: Finansiranje tekuće likvidnosti
Valuta: RSD
Iznos: Od RSD 100.000,00 do RSD 10.000.000,00
Period korišćenja: do 12 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

 

Reprezentativni primer za Dozvolјeno prekoračenje po tekućem računu (overdraft) (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)

Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

Da bi Klijent obezbedio kontinuitet poslovanja potrebno ja da u svakom trenutku poseduje određenu količinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, a naročito kada su u pitanju mala pravna lica i preduzetnici koji se ubrzano razvijaju.
Banka odobrava kredite za obrtna sredstva za finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavku robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza i izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje delatnosti, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.


Namena:
 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR
Iznos:
 • Od RSD 100.000,00 do RSD 50.000.000,00
 • Od EUR 1.000,00 do EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS
Rok otplate:
 • Kratkoročni krediti za obrtna sredstva i likvidnost do 12  meseci
 • Dugoročni krediti za obrtna sredstva do 24 meseca
 • Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva do 60 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica – vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo

Za kredite s rokom otplate preko 24 meseca i/ili iznose kredita preko EUR 20.000,00 (u dinarskoj protivvrednosti):

 • Ručna zaloga na pokretnoj imovini i/ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine imovine (koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku) vinkulirana u korist Banke

* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

 

Reprezentativni primer za Kratkoročni kredit za obrtna sredstva i likvidnost u dinarima (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Kratkoročni kredit za obrtna sredstva i likvidnost indeksiran u evrima (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za obrtna sredstva u dinarima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za obrtna sredstva indeksiran u evrima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva u dinarima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva indeksiran u evrima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)

Investicioni krediti

Ova vrsta kredita je namenjena finansiranju dugoročnih investicionih potreba preduzeća. To može biti investiranje u osnovna sredsta, vozila, postrojenja, mašine, opremu, izgradnju ili kupovinu poslovnog prostora, refinansiranje sopstvene investicije. 


Namena:
 • Kupovina vozila
 • Kupovina i instalacija, osnovnih sredstava i opreme
 • Kupovina i izgradnja poslovnog prostora
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR
Iznos:

Kredit za kupovinu osnovnih sredstava i opreme:

 • Od RSD 500.000,00 do RSD 50.000.000,00
 • Od EUR 5.000,00 do EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS

Kredit  za kupovinu i izgradnju (rekonstrukciju) poslovnog prostora:

 • Od RSD 500.000,00 do RSD 50.000.000,00
 • Od EUR 5.000,00 do EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS
Rok otplate:

Dugoročni krediti za kupovinu osnovnih sredstava i opreme (i refinansiranje obaveza prema drugim bankama po tom osnovu) od 13 do 60 meseci
Dugoročni krediti za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora (i refinansiranje obaveza prema drugim bankama po tom osnovu) od 13 do 84 meseca

Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo
Za kredite s rokom otplate preko 24 meseca i/ili iznose kredita preko EUR 20.000,00 (u dinarskoj protivvrednosti):
 • Ručna zaloga na pokretnoj imovini i/ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine imovine (koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku) vinkulirana u korist Banke
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za kupovinu osnovnih sredstava i opreme u dinarima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za kupovinu osnovnih sredstava i opreme indeksiran u evrima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora u dinarima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Dugoročni kredit za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora indeksiran u evrima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)

Devizni krediti

Devizni krediti se odobravaju Klijentima (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju) za finansiranje uvoza opreme, plaćanje roba i usluga prema inostranstvu.


Namena:
 • Finansiranje obaveza prema dobavljačima iz inostranstva
 • Finansiranje uvoza opreme
Valuta:
 • EUR (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Iznos:
 • Od EUR 1.000,00 do EUR 500.000,00
Rok otplate:
 • Kratkoročni krediti za finansiranje obaveza prema dobavljačima iz inostranstva do 12 meseci
 • Dugoročni krediti za finansiranje uvoza opreme do 60 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica – vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo

Za kredite s rokom otplate preko 24 meseca i/ili iznose kredita preko EUR 20.000,00:

 • Ručna zaloga na pokretnoj imovini i/ili hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti. Polisa osiguranja pokretne stvari ili nekretnine imovine (koju je izdala osiguravajuća kompanija prihvatljiva za Banku) vinkulirana u korist Banke
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Reprezentativni primer - Kratkoročni devizni kredit
Reprezentativni primer - Dugoročni devizni kredit u evrima

Revolving linije

Revolving kreditna linija

Namena revolving kreditne linije je nabavka sredstava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti. Nakon odobrenja kredita, odobreni iznos klijent može koristiti u bilo kom trenutku, tako što mu se kompletna suma stavlja na raspolaganje, a klijent povlači pojedinačne kratkoročne tranše po potrebi. Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava.


Namena:
 • Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR
Iznos:
 • Od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00
 • Od EUR 10.000,00 do EUR 500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS
Rok otplate: do 12 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica – vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

 

Reprezentativni primer za Revolving kreditnu liniju u dinarima (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)
Reprezentativni primer za Revolving kreditnu liniju indeksiranu u evrima – fiksna kamatna stopa (EKS je obračunata na dan 12.10.2020. godine)

Revolving linija za dokumentarne poslove

Revolving linija za dokumentarne poslove predstavlja okvirni iznos limita: garancija, pisma o namerama i akreditiva koje Banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a istek roka važenja pojedinačne garancije, pisma o namerama i akreditiva ih obnavlja do prvobitnog okvirnog iznosa.


Namena:
 • korišćenje garancija, pisma o namerama i akreditiva
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR
Rok korišćenja: do 12 meseci (pojedinačni dokumentarni proizvodi mogu imati i duži rok važnosti od roka korišćenja revolving linije)
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice preduzetničke radnje
 • Lične menice fizičkog lica – vlasnika
 • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – jemstvo
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke