Ekspoziture Banke
početna strana » prodaja nepokretnosti » nepokretnosti
prodaja nepokretnosti

Stambeni objekti, poslovni prostor, zemjište

POSLOVNI PROSTOR I STAN U NOVIM BANOVCIMA I ZEMLJIŠTE U NOVOJ PAZOVI

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A   P R O D A J U

POSLOVNI PROSTOR I STAN U NOVIM BANOVCIMA I ZEMLJIŠTE U NOVOJ PAZOVI – upisani u List nepokretnosti br. 2859 K.O. Novi Banovci i List nepokretnosti broj 402 K.O. Nova Pazova, ukupne procenjene vrednosti 22.810.317,69 dinara...

DETALJNIJE >>>

 

POMOĆNE ZGRADE I ZEMLJIŠTE U TITELU

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A   P R O D A J U

POMOĆNE ZGRADE I ZEMLJIŠTE U TITELU – upisani u  Listove nepokretnosti br. 1750 i br. 2 K.O. Titel, ukupne procenjene vrednosti 55.536.290,17 dinara....

DETALJNIJE >>>

 

VOĆNJAK I KUĆA U KULINOVCIMA

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A   P R O D A J U

VOĆNJAK I КUĆA U KULINOVCIMA –upisani u List nepokretnosti br. 673 KO Kulinovci, ukupne procenjene vrednosti 5.880.488,00 dinara...

DETALJNIJE >>>

 

POSLONI PROSTOR I POSLOVNA ZGRADA BAJŠA

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A  A U K C I J S K U   P R O D A J U

POSLOVNI PROSTOR – koji se sastoji od upravne zgrade, zgrade menze i uprave i magacina, površine 1722m2, koji se nalazi u Ulici  Topolski put 22, Bajša, kat.parcela 1470/1, upisan u list nepokretnosti broj 2843 KO Bajša, po početnoj prodajnoj ceni od 145.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

POSLOVNA ZGRADA – površine 102 m2, koja se nalazi u Ulici Školska 5, Bajša, kat.parcela 1344, upisana u List nepokretnosti broj 3192 KO Bajša, po početnoj prodajnoj ceni od 6.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

DETALJNIJE >>>

 

КUĆE I ŠUME U NOVOM BEOGRADU – JOCINA ADA - 23.654.009,28 dinara

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A   P R O D A J U

КUĆE I ŠUME U NOVOM BEOGRADU– JOCINA ADA – upisani u  List nepokretnosti br. 5341 KO Novi Beograd, ukupne procenjene vrednosti 23.654.009,28 dinara

DETALJNIJE >>>

 

КUĆa U SMEDEREVU – ukupne procenjene vrednosti 12.886.703,15 dinara.

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A
A U K C I J S K U    P R O D A J U

КUĆE U SMEDEREVU – ukupne površine 295,56 m², upisana u  List nepokretnosti br. 7483 KO Smederevo, ukupne procenjene vrednosti 12.886.703,15 dinara

DETALJNIJE >>>

 

apartmani u stolivu po početnoj prodajnoj ceni od 272.845,22 EUR-a

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A
P R O D A J U

nepokretnosti Banke Poštanska štedionica a.d. Beogradosam apartmana koji se nalaze u Donjem Stolivu, Boka Kotorska, Republika Crna Gora, ukupne površine 284 m2, izgrađenih na kat. parc. br. 33, pod broj 7, zgrada br. 1, K.O. Stoliv I, upisanih u List nepokretnosti br. 368, po početnoj prodajnoj ceni od 272.845,22 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 
Struktura nepokretnosti – apartmana, sa pojedninačnim prodajnim cenama br. apartmana

 

Površina
upisana u LN

Korisna površina prema nalazu veštaka

početna prodajna cena

1

28 m2

26,61 m2

25.314,36 EUR-a

2

42 m2

38,32 m2

36.454,20 EUR-a

4

40 m2

41,00 m2

39.003,71 EUR-a

5

42 m2

38,04 m2

36.187,83 EUR-a

7

28 m2

30,42 m2

28.938,85 EUR-a

11

28 m2

30,42 m2

28.938,85 EUR-a

13

38 m2

41,00 m2

39.003,71 EUR-a

14

38 m2

41,00 m2

39.003,71 EUR-a

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koje su predmet ovog oglasa mogu se dobiti od ovlašćenih lica:
Milan Pajtin na tel. broj 011/3024-568, email: mpajtin@posted.co.rs   ili
Nenad Simić na tel. broj 011/3024-789, email:  nsimic@posted.co.rs  ili
Srđan Mišić na tel. broj 011/3024-348, e-mail: smisic@posted.co.rs  .

PORODIČNE STAMBENE ZGRADE U ČAČKU - ukupne procenjene vrednosti 15.500,00 EUR-a

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

O G L A Š A V A
P R O D A J U

PORODIČNE STAMBENE ZGRADE ukupne površine 55m2, u Čačku, u ul. Braće Stanić br. 55,  upisano u  List nepokretnosti broj 1481 K.O. Čačak , izgrađena na katastarskoj parceli broj 6739 za koju se utvrđuje početna prodajna cena u ukupnom iznosu od 15.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje nepokretnosti.

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koje su predmet ovog oglasa mogu se dobiti od ovlašćenih lica Milan Pajtin na tel. broj 011/3024-568  ili Nenad Simić na tel. broj 011/3024-789.

PORODIČNA KUĆA U BOLEČU - 180.107,50 eur-A
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd oglašava prodaju porodične kuće u Boleču, u ulici Virska br. 54a, upisana u List nepokretnosti broj 2052 K.O. Boleč, kat.parc.1245/2, površine u gabaritu 177 m2, (ukupne površine 351,27m2) čija početna prodajna cena iznosi 180.107,50 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje nepokretnosti.

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koje su predmet ovog oglasa mogu se dobiti od ovlašćenih lica :
Manuela Đoković na tel. broj 011/3024-441, email: mdjokovic@posted.co.rs ili 
Milan Pajtin na tel. broj 011/3024-568, email: mpajtin@posted.co.rs.

POSLOVNO MAGACINSKI PROSTOR U PARAĆINU - 166.556,00 eura
POSLOVNO MAGACINSKI PROSTOR U PARAĆINU - ul. Franša de Perea br.14., upisan u List nepokretnosti br. 119 K.O. Paraćin grad, ukupne površine 1.046,74 m² sa zemljištem ukupne površine 48a, 75 m², ukupne procenjene vrednosti 166.556,00 eura

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd oglašava prodaju

POSLOVNO MAGACINSKOG PROSTORA U PARAĆINU - Franša de Perea br.14., upisan u List nepokretnosti br. 119 K.O. Paraćin grad, ukupne površine 1.046,74 m² sa zemljištem ukupne površine 1 ha, 36 a, 10 m², ukupne procenjene vrednosti 175.291,00 eura

Poslovno magacinski prostor se sastoji iz:
- zemljišta na kat.parc. 1484 KO Paraćin grad u ulici Franše de Perea broj 14, ukupne površine 48,75 a, čija je procenjena vrednost 97.500,00 eura,
-zgrade trgovine br. 1, na kat.parc. 1484 KO Paraćin grad u ulici Franše de Perea broj 14, ukupne površine 174 m² , čija je procenjena vrednost 34.800,00 eura,
-zgrade trgovine br. 2, na kat.parc. 1484 KO Paraćin grad u ulici Franše de Perea broj 14, ukupne površine 77 m² , čija je procenjena vrednost 11.550 eura,
-garaže na kat.parc. 1484 KO Paraćin grad u ulici Franše de Perea broj 14 ukupne površine 58 m² , čija je procenjena vrednost 2.900,00 eura,
-pomoćne zgrade na kat.parc. 1484 Paraćin grad u ulici Franše de Perea broj 14 koja se sastoji od: nadstrešnice, ukupne površine 85,80 m² , čija je procenjena vrednost 1.716 EUR, magacina, ukupne površine 234,60 m² , radionice, ukupne površine 236,44 m² , magacina, ukupne površine 180,90 m² , čija je procenjena vrednost 18.090 eura,

Navedene nepokretnosti su u vlasništvu Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koje su predmet ovog oglasa mogu se dobiti od Nenada Simića na telefon 011/3024-789 ili e-mail nsimic@posted.co.rs ili od Milana Pajtina na telefon 011/3024-568 ili e-mail mpajtin@posted.co.rs

POSLOVNI PROSTOR U KOVINU - 67.200 eura
POSLOVNI PROSTOR U KOVINU - ul. JNA br. 2, upisan u List nepokretnosti broj 6802 K.O. Kovin, kat. parcela broj 3142/1, koji se sastoji iz poslovnog prostora koji se nalazi na drugom spratu, površine 49 m² ,čija procenjena vrednost iznosi 17.150,00 EUR i poslovnog prostora na drugom spratu, površine 143 m², a čija procenjena vrednost iznosi 50.050,00 eura
poslovni prostor kovin prodaja nepokretnosti (+) klikni da uvećaš sliku

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd oglašava prodaju

POSLOVNOG PROSTORA U KOVINU - ul. JNA br. 2, upisanog u List nepokretnosti broj 6802 K.O. Kovin, kat. parc. br. 3142/1, koji se sastoji iz poslovnog prostora koji se nalazi na drugom spratu, površine 49 m² ,čija procenjena vrednost iznosi 17.150,00 EUR i poslovnog prostora na drugom spratu, površine 143 m², a čija procenjena vrednost iznosi 50.050,00 eura

Navedene nepokretnosti su u vlasništvu Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koje su predmet ovog oglasa mogu se dobiti od Nenada Simića na telefon 011/3024-789 ili e-mail nsimic@posted.co.rs ili od Milana Pajtina na telefon 011/3024-568 ili e-mail mpajtin@posted.co.rs