Vek odgovornosti
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
12.03. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
10.03. Исплата пензија за фебруар 2022. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.03. Исплата војних и пољопривредних пензија за фебруар 2022. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
03.03. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
02.03. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
02.03. Исплата пензија за фебруар 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности.
01.03. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
24.02. Исплата новчане накнаде за јануар 2022. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
23.02. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јануар 2022. за Србију.
23.02. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за јануар 2022.
19.02. Исплата дечјег додатка за јануар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
19.02. Исплата родитељског додатка за јануар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
19.02. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за јануар 2022. за Србију и Косово и Метохију.
19.02. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за јануар 2022.
19.02. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за јануар 2022. за Србију и Косово и Метохију.