Калкулатор утицаја претпостављене промене номиналне каматне стопе и/или курса динара
Износ кредита у валути
Средњи курс динара
Износ кредита у динарима
Период отплате кредита у месецима
Вредност номиналне каматне стопе
Редни број месеца у коме се претпоставља промена номиналне каматне стопе
Претпостављена вредност номиналне каматне стопе
Редни број месеца у коме се претпоставља промена средњег курса динара
Претпостављена вредност курса динара
 
Изабрали сте Вредност
Износ кредита у валути
Нисте изабрали вредност
Износ кредита у динарима
Нисте изабрали вредност
Период отплате кредита у месецима
12
Вредност номиналне каматне стопе
Нисте изабрали вредност
Средњи курс динара
Нисте изабрали вредност
Редни број месеца у коме се претпоставља промена номиналне каматне стопе
12
Претпостављена вредност номиналне каматне стопе
Нисте изабрали вредност
Редни број месеца у коме се претпоставља промена курса динара
12
Претпостављена вредност курса динара
Нисте изабрали вредност
Резиме
Иницијална вредност ануитета
Нема довољно података.
Иницијална вредност ануитета у динарима
Нема довољно података.
Вредност ануитета након промене каматне стопе
Нема довољно података.
Вредност ануитета након промене номиналне каматне стопе у динарима
Нема довољно података.
Вредност ануитета након промене курса динара у валути
Нема довољно података.
Вредност ануитета након промене курса динара у динарима
Нема довољно података.
Месец НКС Курс Ануитет Рата
(валута)
Рата
(динари)
Дуг
(валута)
Дуг
(динари)
Напомена
Приказане вредности су информативног карактера и представљају ефекат промене номиналне каматне стопе и курса динара.