Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: card@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 20.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » visa electron platna kartica
Kartice

VISA Electron platna kartica

Visa Electron platna kartica sa čipom
visa electron

Visa Electron platna kartica sa čipom je zasnovana na najsavremenijim tehnološkim rešenjima koja Vam obezbeđuju najviši nivo sigurnosti.

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron.

Za identifikaciju korisnika kartice kod transakcija učinjenih VISA ELECTRON karticom obavezan je PIN i to na svim bankomatima i na POS terminalima koji podržavaju čip tehnologiju i unos PIN-a.

OBAVEŠTENјE ZA KORISNIKE VISA ELECTRON DEBITNIH PLATNIH KARTICA
Obaveštavamo korisnike koji imaju probleme u korišćenju Visa Electron debitnih platnih kartica (dinarski tekući račun fizičkih lica) zbog odleplјivanja folije sa poleđine kartice, da Banka vrši zamenu ovih kartica bez troškova za korisnike.
Kao zamenu za ove kartice, Banka će korisnicima izdavati kartice na Visa Classic karticama, s tim što posebno napominjemo da mesta i načini korišćenja zamenske kartice ostaju nepromenjeni.
VISA Electron kartice za tekući račun fizičkih lica
Visa Electron platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica, vezane za tekući račun fizičkog lica, su međunarodne debitne platne kartice.

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron.

Zainteresovani korisnik tekućeg računa popunjen Zahtev za izdavanje Visa Electron platne kartice može predati isključivo lično na šalteru Banke uz priloženu fotokopiju ličnog dokumenta, kao i eventualnu fotokopiju dokumenta dodatnog korisnika.

Plaćanje roba i usluga kao i podizanje gotovine

Da bi se izvršilo plaćanje roba i usluga kao i podizanje gotovine, potrebno je da na tekućem računu korisnici imaju dovoljno sredstava. U protivnom nije moguće izvršiti transakciju.

Banka Poštanska štedionica, izdaje Visa Electron platne kartice, koje su vezane za tekući račun a troškovi nastali korišćenjem kartice u inostranstvu preračunavaju se u dinare i zadužuju tekući račun korisnika.

Visa Electron platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica vezane za tekući račun korisnika imaju u donjem desnom uglu oznaku DIN.

Aktiviranje kartice

Aktiviranje Visa Electron platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica vrši se po dobijanju kartice, na 3 načina:

1. Korišćenjem Homeb@nking sistema, opcija "Kartice": svim korisnicima Homeb@nking sistema, omogućeno je bez korišćenja tokena, aktiviranje Visa Electron platne kartice , ili

2. Pozivom Kontakt centra Banke Poštanska štedionica 011 20 20 292 koji je korisnicima na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji.

3. Lično na šalteru Banke uz priložene Post Card, Visa Electron platne kartice i lični identifikacioni dokument.

CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
Reklamacije

U slučaju gubitka ili nestanka Visa Electron platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica kao i za sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ovih platnih kartica, obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica isključivo u pisanoj formi.

VISA Electron kartica za devizne račune fizičkih lica

VISA Electron kartica za devizne račune fizičkih lica VISA Electron platna kartica izdaje Banke Poštanska štedionica, vezana za devizni račun građana, je međunarodna debitna platna kartica.

VISA Electron kartica se koristi kao identifikaciona za isplatu u valuti i/ili u dinarskoj protivvrednosti na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d.
  • VISA Electron kartica se koristi i kao platna kartica, tj. ovom karticom je omogućeno:

  • Plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu na mestima označenim VISA Electron znakom
  • Podizanje gotovine u zemlji na bankomatima, šalterima pošta, šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d. i drugih banaka koji su obeleženi znakom VISA Electron
  • Podizanje gotovine u inostranstvu na bankomatima i šalterima banaka koji su obeleženi znakom VISA Electron