Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » visa platna kartica
Kartice

VISA platna kartica

Visa DINARSKA platna kartica sa čipom
visa electron

Visa dinarska platna kartica je zasnovana na savremenim tehnološkim rešenjima koja Vam obezbeđuju sigurniji i jednostavniji način elektronskog plaćanja.
Za identifikaciju korisnika kartice kod transakcija učinjenih VISA platnom karticom obavezan je PIN i to na svim bankomatima i na POS terminalima koji podržavaju čip tehnologiju i unos PIN-a.

OBAVEŠTENјE ZA KORISNIKE VISA dinarskih I DEVIZNIH PLATNIH KARTICA
Obaveštavamo korisnike Visa Electron kartice da je Banka izvršila izmenu naziva ove kartice tako da se naziv Visa Electron debitna platna kartica menja u Visa dinarska platna kartica.
Prava, obaveze i način korišćenja Visa Electron platnih kartica kao i Visa Classic debitnih platnih kartica koje je Banka privremeno izdavala se ne umanjuju i možete ih nesmetano koristiti do kraja njihovog roka važenja. Banka će u narednom periodu organizovati zamenu ovih kartica Visa karticama koje važe do tri godine.
VISA DINARSKA PLATNA kartica

Visa dinarske platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica, vezane za dinarski tekući račun fizičkog lica, su međunarodne debitne platne kartice.

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa. Zainteresovani korisnik dinarskog tekućeg računa popunjen Zahtev za izdavanje Visa dinarske platne kartice može predati isključivo lično na šalteru Banke uz priloženu fotokopiju ličnog dokumenta, kao i eventualnu fotokopiju dokumenta dodatnog korisnika.

PLAĆANJE ROBA I USLUGA KAO I PODIZANJE GOTOVINE- VISA DINARSKA

Da bi se izvršilo plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine, potrebno je da na dinarskom tekućem računu korisnik ima dovoljno raspoloživih sredstava za iznos transakcije. U protivnom nije moguće izvršiti plaćanje. Troškovi nastali korišćenjem kartice u inostranstvu preračunavaju se u dinare i zadužuju dinarski tekući račun korisnika.

VISA devizna platna kartica

VISA devizna platna kartica za tekući devizni račun je međunarodna debitna platna kartica. Ova platna kartica se koristi kao identifikaciona kartica za isplatu sa tekućeg deviznog računa u valuti ili u dinarskoj protivvrednosti na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d.

  • VISA devizna platna kartica se koristi i kao platna kartica, tj. ovom karticom je omogućeno:

  • Plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu na mestima označenim VISA znakom
  • Podizanje gotovine u zemlji na bankomatima, šalterima pošta, šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d. i drugih banaka koji su obeleženi znakom VISA
  • Podizanje gotovine u inostranstvu na bankomatima i šalterima banaka koji su obeleženi znakom VISA
  • Zainteresovani korisnik tekućeg deviznog računa popunjen Zahtev za izdavanje Visa devizne platne kartice može predati isključivo lično na šalteru Banke uz priloženu fotokopiju ličnog dokumenta, kao i eventualnu fotokopiju dokumenta dodatnog korisnika.

PLAĆANJE ROBA I USLUGA KAO I PODIZANJE GOTOVINE - VISA DEVIZNA

Da bi se izvršilo plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine, potrebno je da na tekućem deviznom računu korisnik ima dovoljno raspoloživih sredstava za iznos transakcije. U protivnom nije moguće izvršiti plaćanje. Troškovi nastali korišćenjem kartice bez obzira na valutu u kojoj je nastala transakcija, izražavaju se u evrima i za obračunati iznos zadužuje devizni račun korisnika.

verified by visa - Visa devizna
Posta Card Kartica

Banka Poštanska štedionica je obezbedila uslugu Verified by Visa (VbV) koja omogućava najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka o kartici prilikom plaćanja na Internetu. U promotivnom periodu, do 1. avgusta 2018. godine, usluga je besplatna.
Visok nivo zaštite se postiže tako što:

  • plaćanje se obavlja na sajtu trgovca koji ima istaknut znak Verified by Visa;
  • u toku procesa plaćanja na Internetu, prikazuje se stranica sa znakom Banke Poštanska štedionica na kojoj se zahteva unos lozinke;
  • zajedno sa prikazivanjem ove stranice, Banka Vam dostavlja jednokratnu lozinku putem SMS poruke na Vaš broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci;
  • lozinka predstavlja kombinaciju velikih slova i cifara;
  • proveru unete lozinke obavlja Banka; samo ako je uneta tačna lozinka, postupak plaćanja na Internetu se nastavlja.

Od 15. januara 2018. godine za plaćanja VISA deviznim karticama na Internetu kod trgovaca koji imaju istaknut znak Verified by Visa obavezno je korišćenje jednokratne lozinke.

Imajući u vidu da se lozinka šalje SMS porukom, molimo korisnike VISA deviznih kartica da pozivanjem Kontakt centra na tel. +381 11 2020292 ili odlaskom u ekspozituru provere ispravnost svog broja mobilnog telefona prijavljenog kod Banke.

Prijavu ili promenu broja mobilnog telefona, kao i promenu dnevnog limita za Internet plaćanja, korisnik kartice može da izvrši isključivo u ekspozituri Banke.

Napominjemo da klijenti koji koriste CardAlarm uslugu, SMS poruke sa lozinkom dobijaju na isti broj mobilnog telefona na koji se šalju CardAlarm obaveštenja o transakcijama i da je pošiljalac za obe vrste SMS poruka isti - POSTED.

CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
Reklamacije

U slučaju gubitka ili nestanka Visa platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica kao i za sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ovih platnih kartica, obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292, najbližoj ekspozituri Banke ili na e-mail:kontakt@posted.co.rs

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica isključivo u pisanoj formi.