Vek odgovornosti
početna strana » tekući računi » dinarski račun
tekući Računi

Dinarski račun

Otvaranje dinarskog tekućeg računa fizičkog lica

Banka otvara sledeće tekuće račune fizičkim licima:

 • Tekući račun za uplatu zarada/penzija
 • Tekući račun sa osnovnim uslugama
 • Tekući račun za poljoprivrednike
 • Tekući račun za uplatu pomoći i donacija
 • Tekući račun za uplatu stipendije
 • Tekući račun za studente
 • Tekući račun za ostale namene

Prenos računa iz druge banke:

Ovlašćenja po tekućem računu

Osnovni korisnik tekućeg računa može ovlastiti najviše dva poslovno sposobna lica po tekućem računu, koja mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu.

Raspolaganje sredstvima i obaveštavanja o radu tekućeg računa

Svim korisnicima tekućeg računa obezbedili smo posebne servise za raspolaganje sredstvima i uvid u promet po tekućim računima:

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Pravo na odobravanje ili produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu ima korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Redovan mesečni priliv zarada i drugih ličnih primanja kod Banke
 • Ima pozitivan saldo na tekućem računu na dan odobravanja ili produženja dozvoljenog prekoračenja
 • Da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci
 • Da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke - izveštaj Kreditnog biroa

Potrebna dokumentacija:

Ukoliko želite da zaključite Ugovor o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu ili da obnovite dozvoljeno prekoračenje koje vam je isteklo, a u radnom ste odnosu, potrebno je da ponesete sa sobom potpisanu i overenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja i Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka.

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka preuzmite ovde

Iznos i rok korišćenja dozvoljenog prekoračenja:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu odobrava se na rok od 3 do 24 meseca
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja se utvrđuje u visini od 1 do maksimalno 1,5 prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri završena meseca u odnosu na dan odobravanja dozvoljenog prekoračenja

Troškovi dozvoljenog prekoračenja:

 • Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja iznosi:
       - za penzionere 350,00 dinara,
       - za ostale klijente 600,00 dinara
 • Naknada za izveštaj iz kreditnog biroa 246,00 dinara
 • Trošak menice 50,00 dinara.

Na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kamatu utvrđenu prema Kamatnim stopama Banke.

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja za penzionere

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

24 meseca

Ukupan iznos kamate  

29.890,89 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

35,89%

Ukupan iznos

80.886,89 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja

350,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

reprezentativni primer

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja za ostale klijente

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

24 meseca

Ukupan iznos kamate  

29.890,89 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

36,67%

Ukupan iznos

81.386,89 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja

600,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

TRAJNI NALOG/DIREKTNO ZADUŽENJE

TRAJNI NALOG

Trajni nalog je usluga kojom Banka, na osnovu instrukcije, odnosno naloga korisnika tekućeg računa, određeni fiksni novčani iznos prenosi na drugi platni račun fizičkog ili pravnog lica.

Ovom uslugom korisnici tekućeg računa mogu da plaćaju rate osiguranja, vrše prenos novčanih sredstava na račune drugih fizičkih lica itd. – fiksni iznos.
Korisnici tekućeg računa mogu na bilo kom šalteru Banke mogu podneti zahtev za navednu uslugu popunjavanjem i potpisivanjem obrasca „ Trajni nalog za prenos sredstava na drugi platni račun.

DIREKTNO ZADUŽENJE

Direktno zaduženje računa je usluga putem koje se, na osnovu saglasnosti korisnika tekućeg računa, redovno mesečno izmiruje neka obaveza zaduženjem tekućeg računa korisnika.

Ovom uslugom se najčešće plaćaju računi za telefon, struju, infostan i dr.

  Plaćanje redovnih mesečnih obaveza putem direktnog zaduženja se može vršiti:
 • sa kompanijama sa kojima Banka ima zaklјučene ugovore o plaćanju mesečnih obaveza.
 • putem „Platimatik“ sistema Udruženja banaka Srbije za plaćanje redovnih mesečnih obaveza. Usluge koje se plaćaju preko Direct Debit (’’Platimatik“) sistema su za klijente bez naknade.

Korisnici tekućeg računa mogu na bilo kom šalteru Banke mogu podneti zahtev za navednu uslugu popunjavanjem i potpisivanjem obrasca „Zahtev za prijavu/odjavu usluge-ovlašćenje direktnog zaduženja“.

Usluge koje se mogu plaćati putem DIREKTNOG ZADUŽENJA
1.
EDB Beograd
  27 GRADOVA

EDB PD EPS Snabdevanje Direkcija Beograd
ELEKTROSRBIJA PD EPS Snabdevanje Sektor Aranđelovac
PD EPS Snabdevanje Topola
PD EPS Snabdevanje Sektor Valjevo
PD EPS Snabdevanje Sektor Jagodina
PD EPS Snabdevanje Paraćin
PD EPS Snabdevanje Ćuprija
PD EPS Snabdevanje Sektor Kraljevo
PD EPS Snabdevanje Vrnjačka Banja
PD EPS Snabdevanje Raška
PD EPS Snabdevanje Sektor Kruševac
PD EPS Snabdevanje Trstenik
PD EPS Snabdevanje Sektor Lazarevac
PD EPS Snabdevanje Sektor Loznica
PD EPS Snabdevanje Sektor Novi Pazar
PD EPS Snabdevanje Sektor Čačak
PD EPS Snabdevanje Sjenica
PD EPS Snabdevanje Sektor Šabac
PD EPS Snabdevanje Užice
PD EPS Snabdevanje Arilje
PD EPS Snabdevanje Bajina Bašta
PD EPS Snabdevanje Kosjerić
PD EPS Snabdevanje Nova Varoš
PD EPS Snabdevanje Požega
PD EPS Snabdevanje Priboj
PD EPS Snabdevanje Prijepolje
PD EPS Snabdevanje Čajetina

2. Telekom BGD 22. KDS PTT Centar
3. SEZAMPRO 23. KDS PTT Venac
4. MTS Telekom 24. KDS PTT Zemun
5. A1 Srbija 25. KDS Novi Sad
6. Elektrovojvodina Novi Sad 26. Dunosig
7. Informatika Novi Sad 27. Dunav osiguranje
8. Infostan - Beograd 28. Kasa uzajamne pomoći
9. Mediana - Niš 29. Vojna stanarina
10. Telenor 30. List "Vojska"
11. EUnet Internet usluge 31. KDS IKOM PAY TV
12. EUnet ADSL servis 32. KDS-IKOM
13. Telekom Kraljevo 33. Sind.penz.Telekom i PTT
14. Telekom Niš 34. JKP Vodovod Kraljevo
15. Telekom Novi Sad 35. EDB Kraljevo
16. KDS Niš 36. JKP Čistoća Kraljevo
17. KDS Valjevo 37. JKP Toplana Kraljevo
18. KDS Smederevo 38. S. Sinđelić - grej. Niš
19. KDS Šabac 39. Auto-Moto savez Srbije
20. KDS Jagodina 40. TBI Dobrovoljno penzijsko osiguranje
21. KDS Subotica 41. Kalik informatika
Čekovi

Najmanji iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je 200,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd za plaćanje roba i usluga je 5.000,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., do koga se može podizati gotov novac kod drugih banaka je 3.000,00, dok je u pošti 5.000,00 dinara.

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu prijavljuje se na jedan od sledećih načina:

 • Na šalteru Banke popunjavanjem Prijave o gubitku, krađi ili nestanku dokumenata
 • Putem fax-a: 011 33 76 777
 • Pozivom kontakt centra Banke 011 20 20 292