Vek odgovornosti
početna strana » računi » studentski račun
 

STUDENTSKI TEKUĆi RAČUN

Otvori račun za desetku

Tekući račun samo za studente.

Mogućnost da otvori studentski račun ima korisnik:

 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • koji nije mlađi od 18 i nije stariji od 27 godina i
 • koji je u trenutku otvaranja računa redovan student.

Postupak otvaranja je veoma jednostavan i brz i obavlјa se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanska štedionica uz ličnu kartu i indeks sa overenim semestrom (ne starijim od godinu dana).

Studentski tekući račun - otvori račun za desetku
BEZ NAKNADE

Korisniku studentskog tekućeg računa na raspolaganju je bez naknade:

 • Mesečno održavanje i vođenje računa;
 • Izdavanje Dina Post Card kartice;
 • Uspostavljanje i korišćenje Homeb@nking usluge i usluge SMS KOD;
 • Trajni nalog za plaćanje računa;
 • SMS Info - obaveštenje o uplatama.
UZ NAKNADU

Korisniku studentskog tekućeg računa na raspolaganju je uz naknadu:

 • Korišćenje MobiBank PŠ usluge po isteku promotivnog perioda od 12 meseci za manje od 3 eksterne transakcije;
 • Izdavanje Debit MasterCard (beskontaktne) kartice;
 • Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima na račune drugih banaka (fizičkih i pravnih lica) putem internet i mobilnog bankarstva sa fiksnom naknadom u iznosu od 10 RSD, bez obzira na iznos prenosa.