početna strana » štednja » dinarska štednja
štednja

Specijalna ponuda

Opšte Informacije


Štednja je vaš koristan izbor za budućnost, uz sigurnost za koju brine Banka Poštanska štedionica A.D., Beograd

Iskoristite specijalnu ponudu Banke u periodu
od 23.10. do 30.11.2017. godine.

Oročena štednja na 36 meseci u valuti RSD i EUR uz mogućnost stepenastog razoročenja

NOVAC STALNO DOSTUPAN

Za sve one koji žele da im novac bude dostupan i pre isteka perioda oročenja, pravo rešenje je oročena štednja na 36 meseci u dinarima ili evrima uz mogućnost stepenastog razoročenja.

VRSTA DEPOZITA Dinarski depozit Devizni depozit
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit RSD EUR
Minimalni iznos sredstava koje Banka prima u depozit 10.000 RSD 100 EUR
Period na koji Banka prima depozit 36 meseci 36 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 4,50% 1,20%
Efektivana kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 4,50% 1,02%
Poreska obaveza / 15%

U slučaju prevremenog razoročenja Banka klijentima isplaćuje kamatu primenom sledećih kamatnih stopa:

Za dinarske depozite NKS EKS
protek manji od 6 meseci 0,3% 0,3%
protek između 6 i 12 meseci 2,5% 2,5%
protek između 12 i 24 meseca 3,5% 3,5%
protek između 24 i 36 meseci 3,8% 3,8%

Za devizne depozite NKS EKS
protek manji od 6 meseci 0,05% 0,04%
protek između 6 i 12 meseci 0,15% 0,13%
protek između 12 i 36 meseci 0,50% 0,43%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenom u Republici Srbiji.

Reprezentativni primer za dinarske depozite:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD
PERIOD OROČENJA 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 4,50 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 4,50 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 14.117,48 RSD
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 114.117,48 RSD

EKS je obračunata na dan 23.10.2017.

Reprezentativni primer za devizne depozite:

IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
PERIOD OROČENJA 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 1,20 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1,02 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 364,34 EUR
Poreska obaveza (15%) 54,65 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 10.309,69 EUR

EKS je obračunata na dan 23.10.2017.

RENTNA DEVIZNA ŠTEDNJA NA ROK OD 25 MESECI U VALUTI EUR
 • Minimalni iznos depozita je 1.000 EUR.
 • Rentna devizna stednja u valuti EUR na 25 meseci Kamatna stopa -GODIŠNJE
    NKS EKS
  za iznose od 9.999,99 EUR 0,80 % 0,68 %
  za iznose od 10.000 EUR do 29.999,99 EUR 0,85 % 0,72 %
  za iznose od 30.000 EUR do 49.999,99 EUR 0,90 % 0,77 %
  za iznose od 50.000 EUR do 99.999,99 EUR 1,00 % 0,85 %
  za iznose od 100.000 EUR 1,20 % 1,02 %
 • Kamatna stopa je fiksna za sve vreme оročavanja sredstava.
 • Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Obračun i isplata kamate vrši se mesečno. Kamata se obračunava i plaća u valuti u kojoj je položen depozit. Banka obračunatu i pripisanu kamatu prenosi na otvoreni devizni depozitni račun po viđenju.

  Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune poreze na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

  Reprezentativni primer:

  IZNOS DEPOZITA 10.000 eur 50.000 eur 100.000 eur
  PERIOD OROČENJA 25 meseci 25 meseci 25 meseci
  Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,85 % 1,00 % 1,20 %
  Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,72 % 0,85 % 1,02 %
  Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 176,53 EUR 1.037,69 EUR 2.488,22 EUR
  Poreska obaveza (15%) 26,46 EUR 155,68 EUR 373,14 EUR
  Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.150,07 EUR 50.882,01 EUR 102.115,08 EUR

  EKS je obračunata na dan 23.10.2017.