Ekspoziture Banke
Besplatne SMS poruke za štedne i tekuće devizne račune
Banka Poštanska štedionica je od 15.05. svojim klijentima omogućila prijem besplatnih SMS poruka za dinarske i devizne štedne račune, kao i za tekuće devizne račune
Dodatne informacije
Za dodatne usluge SMSInfo servisa možete se javiti Kontakt centru banke na broj telefona 011 20 20 292, opcija 4 pa opcija 3
početna strana » Elektronsko Bankarstvo » SMS Info usluga
elektronsko bankarstvo

SMS INFO usluga

Obaveštenja o promenama na računima putem SMS poruke

Prijavite se lično na najbližem šalteru Banke ili preko Homeb@nking sistema i opredelite se za obaveštenja:

  Za dinarske tekuće račune:
  1. uplata zarade i bezgotovinske uplate
  2. realizacija čekova (izborno)
  3. datum isteka dozvoljenog prekoračenja - poruka stiže 7 dana ranije (izborno)
  4. uplata po osnovu kredita (izborno)
  5. dospeće rate kredita - poruka stiže 2 dana ranije, kako bi korisnik obezbedio sredstva za naplatu
  6. dospeće PostCard rate - poruka stiže 1 dan ranije, kako bi korisnik obezbedio sredstva za naplatu
  7.odbijen elektronski nalog za plaćanje na MobiBank PŠ ili Homeb@nking sistemu
  8. realizacija trajnog naloga (izborno)

  Za tekuće-žiro, poljoprivredne, porodične i tekuće račune za ostale namene:

  1. uplata zarade i bezgotovinske uplate

  Za dinarske i devizne štedne račune:
  1. pripisana kamata za oročenu dinarsku i rentnu štednju
  2. pripisana kamata za oročenu deviznu štednju

  Za tekuće devizne račune:
  1. priliv sredstava

besplatno za korisnike kredita, mobibank pš ili tekućih žiro računa
Za korisnike MobiBank PŠ-a i nakon promo perioda poruke se NEĆE TARIFIRATI.

Svim korisnicima MobiBank PŠ usluge, koji su potpisali Ugovor do 31.01.2013., automatski je aktivirana i SMSInfo usluga.

Svi aktivni korisnici kredita u Banci Poštanska štedionica A.D. od 26.06.2013. BESPLATNO će dobijati SMS poruke o dospeću mesečne obaveze kredita, kao i uplate na tekuće račune (zarade, bezgotovinske i gotovinske uplate) do isteka poslednje rate kredita.
Za korisnike aktivnih tekućih žiro računa-BESPLATAN SMSInfo.

Svi korisnici aktivnih tekućih žiro računa u Banci Poštanska štedionica A.D. od 17.07.2013. BESPLATNO će dobijati SMS poruke o uplatama na tekući žiro račun.

Za dodatne usluge SMSInfo servisa možete se javiti Kontakt centru banke na broj telefona 011 20 20 292, opcija 4 pa opcija 0 ili doći lično na najbliži šalter kako biste se prijavili i za ostale usluge SMSInfo servisa: Realizacija čekova, trajnih naloga, obaveštenje o datumu isteka dozvoljenog prekoračenja.

Naknade za SMS Info uslugu

Nakon isteka promotivnog perioda ( do 3 meseca besplatnih poruka), sve isporučene poruke u toku jednog meseca, zbirno se naplaćuju prvog radnog dana u sledećem mesecu. Naplata se vrši prema važećoj Tarifi naknada Banke.
Banka, ni nakon promotivnog perioda, neće tarifirati poruke o isteku dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, kao ni obaveštenja korisnicima da obezbede potrebna sredstva na tekućem računu za naplatu sledeće rate kredita.

Prijava na šalteru Banke

Korisnik koji se prijavi za SMSInfo uslugu na šalteru Banke mora imati otvoren tekući račun građana u Banci, bez zabranjujućih statusa (račun ne sme biti blokiran).

Prilikom prijave na šalteru Banke korisnik će automatski biti prijavljen za sva aktivna obaveštenja po njegovom tekućem računu građana.

Prijava preko Homeb@nking sistema

Korisnik koji želi da se prijavi za SMSInfo uslugu preko Homeb@nkig sistema, mora prethodno već biti prijavljen na Homeb@nking sistem i proveravati stanje svog tekućeg računa na ovaj način. Posedovanje tokena nije neophodno.

Nakon uspešne prijave na Homeb@nking sistem korisnik bira opciju "Ostale usluge".
Izborom opcije "Zahtev za SMSInfo uslugu" korisniku se otvara nova strana, gde je potrebno da unese svoj broj mobilnog telefona, broj tekućeg računa i važeći e-mail.
Na istoj strani korisnik mora označiti da je saglasan sa "Opštim uslovima" i "Tarifom naknada" Banke.
Nakon popunjavanja svih polja i "Potvrde unosa" korisniku se prikazuju moguća obaveštenja za njegov tekući račun, gde mu je omogućeno da odčekira obaveštenja koja ne želi, osim opcije 1-"Priliv na tekući račun".
Potvrdu unetih podataka korisnik vrši još jednim unosom svoje "Lozinke" za Homeb@nking sistem i "Potvrdom unosa".
Nakon uspešne prijave korisniku se pojavljuje poruka "Uspešno ste se prijavili za SMSInfo uslugu".

Na sistem nije moguće prijaviti isti tekući račun ili isti broj mobilnog telefona više puta.

Odjava SMS Info usluge

SMSInfo uslugu korisnik može odjaviti isključivo na šalterima Banke.
Sve dodatne informacije saznajte na šalterima Banke ili pozivom Kontakt centra na 011/20-20-292.

obavestite nas AKO STE PROMENILI PROVAJDERA, A ZADRŽALI BROJ TELEFONA

Pri ugovaranju SMSInfo usluge neophodno je da zaposlenom na šalteru Banke, pored broja mobilnog telefona, dostavite i informaciju o važećem mobilnom provajderu kod koga je vaš broj telefona evidentiran.

U slučaju da je došlo do promene mobilnog provajdera, a da ta informacija nije još prosleđena Banci molimo Vas da se javite Help desk-u Banke na 011/20 20 292, opcija 4, pa opcija 3, zbog ažuriranja tih podataka.