Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefone: 011/ 3024-672, 3024-662
početna strana » Devizni poslovi»Brzi transferi novca» Ria Money Transfer
Brzi transfer novca

Ria Money Tranfer

OPŠTE INFORMACIJE

BRZO. SIGURNO. POVOLJNO.

Više od 30 godina Ria Money Transfer sa velikim uspehom pruža brz, siguran i povoljan način za prijem i slanje novca korisnicima širom sveta. Danas je Ria Money Transfer treća po veličini kompanija za transfer novca u svetu sa milionima zadovoljnih korisnika godišnje.

Ria je danas dostupna u 163 zemlje i broji preko 369.000 lokacija širom sveta.

SLANJE NOVCA U INOSTRANSTVO
Slanje novca putem Ria Money Tranfer-a

Usluga brzog, sigurnog i povoljnog transfera novca je dostupna u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica.

Uplata novca se vrši na šalterima Banke isključivo u dinarima (RSD).
Prilikom uplate novca korisnik ne mora posedovati račun otvoren u banci.
Korisnik odabira u kojoj valuti želi da se novac isplati, a zaposleni na šalteru obaveštava o dostupnim valutama u izabranoj zemlji prijema.
Kurs obračuna je unapred definisan, bez dodatnih troškova konverzije prilikom isplate u inostranstvu.
Naknadu za uslugu transfera plaća isključivo korisnik prilikom uplate.
Mesečni limit i maksimalni iznos novčane doznake koji je moguće poslati po transakciji je 5.000 EUR. Takođe, primalac u Srbiji može maksimalno primiti 5.000 EUR.

Uputstvo za slanje novca:

  • Uz lični dokument, podnesite zahtev za slanje novca;
  • Ukoliko ste saglasni sa naknadom i uslovima, uplatite novac;
  • Saopštite primaocu PIN kod i iznos sa priznanice.

Cenovnik usluga

Tarifnik slanja novca za Crnu Goru, Severnu Makedoniju,
BiH, Hrvatsku, Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu,
Albaniju, Jermeniju, Gruziju, Bugarsku, i Grčku.

Tarifnik slanja novca za ostale zemlje u RIA mreži

Iznos za uplatu (RSD) Naknada (RSD)
0,01 - 12.500,00 550,00
12.500,01 - 25.000,00 1.020,00
25.000,01 - 42.000,00 1.360,00
42.000,01 - 64.000,00 1.960,00
64.000,01 - 84.000,00 2.980,00
84.000,01 - 90.000,00 3.150,00
90.000,01 - 105.000,00 3.400,00
105.000,01 - 125.000,00 3.660,00
125.000,01 - 150.000,00 3.910,00
150.000,01 - 250.000,00 4.170,00
250.000,01 - 5.950,00
Iznos za uplatu (RSD) Naknada (RSD)
0,01 - 9.000,00 680,00
9.000,01 - 16.000,00 1.080,00
16.000,01 - 26.000,00 1.620,00
26.000,01 - 32.000,00 1.890,00
32.000,01 - 41.000,00 2.430,00
41.000,01 - 55.000,00 2.700,00
55.000,01 - 65.000,00 3.150,00
65.000,01 - 80.000,00 3.510,00
80.000,01 - 90.000,00 4.050,00
90.000,01 - 105.000,00 4.500,00
105.000,01 - 125.000,00 4.950,00
125.000,01 - 150.000,00 5.400,00
150.000,01 - 250.000,00 6.300,00
250.000,01 - 7.650,00

*Ria Money Transfer osim prikazanih naknada ostvaruje prihod i od kursnih razlika prilikom konverzije valuta. Informacije o tačnom kursu možete dobiti na isplatnom mestu.

*Mesečni limit i maksimalni iznos novčane doznake koji je moguće poslati po transakciji je 5.000 EUR.

Prijem novca

Novac poslat u Srbiju isplaćuje se u evrima ili dinarima, u zavisnosti od valute koju pošiljalac naglasi na šalteru prilikom slanja.
Transakcije se mogu podići u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica, A.D., Beograd »

Dokumentacija potrebna za podizanje novca:

  • Lična karta, pasoš ili izbeglička legitimacija.
  • Kontrolni broj (PIN), koji pošiljaoc saopštava primaocu.
  • Ime pošiljaoca.
  • Ime zemlje iz koje je novac dostavljen.
  • Očekivan iznos.

Ukoliko su svi podaci koji ste naveli tačni, službenik banke će vam isplatiti novac i predati potvrdu o isplati.

Ukoliko je RIA doznaka naznačena u evrima za iznose manje od 5 EUR-a isplata se vrši iskljućivo u dinarskoj protivvrednosti.

Kod isplate Ria Money doznaka ne naplaćuje se naknada.

** Osim na naknadi za uslugu, Ria Money ostvaruje i prihod od konverzije novca u drugu valutu.