Ekspoziture Banke
početna strana » štednja » promotivna štednja
Štednja

Promotivna ponuda

do 14.01.2019.

Povodom Nedelјe štednje, Banka Poštanska štedionica je pripremila posebnu ponudu sa cilјem stvaranja i jačanja dobre navike - štednje, bitnog elementa svake ekonomije.

Promotivna ponuda štednje
NOVAC STALNO DOSTUPAN
OROČENA ŠTEDNJA UZ MOGUĆNOST STEPENASTOG RAZOROČENJA

Za sve koji žele da im novac bude dostupan i pre isteka perioda oročenja, pravo rešenje je oročena štednja u dinarima ili evrima uz mogućnost stepenastog razoročenja.


VRSTA DEPOZITA RSD RSD EUR
PERIOD OROČENJA 25 meseci 36 meseci 36 meseci
NKS 3,80% 4,00% 1,20%
EKS 3,80% 4,00% 1,02%

Minimalni ulog:

 • 10.000 RSD
 • 100 EUR

Isplata kamate po isteku perioda oročenja.
Sve kamate su izražene na godišnjem nivou.
Metod obračuna kamate-konformni.

U slučaju prevremenog razoročenja Banka klijentima isplaćuje kamatu primenom sledećih kamatnih stopa:

Za dinarske depozite:

 • Razoročenje po proteku manjem od 6 meseci NKS – 0,3%, EKS -0,3%
 • Razoročenje po proteku između 6 i 12 meseci NKS – 2,5%, EKS -2,5%
 • Razoročenje po proteku između 12 i 24 meseca NKS – 3,5%, EKS -3,5%
 • Razoročenje po proteku između 24 i 36 meseci NKS – 3,8%, EKS -3,8%

  Za devizne depozite u valuti EUR:

 • Razoročenje po proteku manjem od 6 meseci NKS – 0,05%, EKS -0,04%
 • Razoročenje po proteku između 6 i manjem od 12 meseci NKS – 0,15%, EKS -0,13%
 • Razoročenje po proteku između 12 i manjem od 24 meseca NKS – 0,50%, EKS -0,43%
 • Razoročenje po proteku između 12 i manjem od 36 meseci NKS – 0,80%, EKS -0,68%
REPREZENTATIVNI PRIMER

Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću - klasična oročena štednja

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD 100.000 RSD 10.000 eur
Period oročenja 25 meseci 36 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 3,80% 4,00% 1,20 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,80% 4,00% 1,02 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 8.090,39 RSD 12.487,43 RSD 364,34 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (0% za RSD i 15% za EUR) / / 54,65 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 108.090,39 RSD 112.487,43 RSD 10.309,69 EUR

EKS je obračunata na dan 29.10.2018.

OROČENA ŠTEDNJA SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE
RENTNA ŠTEDNJA NA 12 I 25 MESECI

visina uloga NKS EKS
Za iznose do 9.999,99 EUR 0,80% 0,68%
Za iznose od 10.000 EUR do 29.999,99 EUR 0,85% 0,72%
Za iznose od 30.000 EUR do 49.999,99 EUR 0,90% 0,77%
Za iznose od 50.000 EUR do 99.999,99 EUR 1,00% 0,85%
Za iznose od 100.000 EUR 1,30% 1,11%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenom u Republici Srbiji.

REPREZENTATIVNI PRIMER

Rentna štednja

IZNOS DEPOZITA 5.000 EUR 10.000 EUR 30.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR
Period oročenja 12 meseci 12 meseci 12 meseci 12 meseci 12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,80% 0,85% 0,90% 1,00 % 1,30 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,68% 0,72% 0,77% 0,85 % 1,11 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 39,85 EUR 84,67 EUR 268,90 EUR 497,71 EUR 1.292,33 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(15%) 5,98 EUR 12,69 EUR 40,38 EUR 74,67 EUR 193,81 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 5.033,87 EUR 10.071,98 EUR 30.228,52 EUR 50.423,04 EUR 101.098,52 EUR

EKS je obračunata na dan 29.10.2018.

IZNOS DEPOZITA 5.000 EUR 10.000 EUR 30.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR
Period oročenja 25 meseci 25 meseci 25 meseci 25 meseci 25 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,80% 0,85% 0,90% 1,00 % 1,30 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,68% 0,72% 0,77% 0,85 % 1,11 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 83,14 EUR 176,55 EUR 560,73 EUR 1.037,86 EUR 2.694,73 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(15%) 12,49 EUR 26,49 EUR 84,20 EUR 155,67 EUR 404,17 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 5.070,65 EUR 10.150,06 EUR 30.476,53 EUR 50.882,19 EUR 102.290,56 EUR

EKS je obračunata na dan 29.10.2018.