Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Krediti

POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 10.000,00 - 800.000,00 dinara po partiji kredita.
Kredit se otplaćuje  na rok od 6 do 60 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi:

 • za rokоve otplate 6 i 12 meseci  9,50% na godišnjem nivou
 • za rokove otplate 18, 24, 36, 48 i 60 meseci 12,90% na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa je od 13,69% na godišnjem nivou .
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 1,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve  blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)
 • Po proceni Banke - depozit ili  kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata

Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i  moguća je u svakom trenutku bez naknade

Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca
 • Zahtev za odobravaje potrošačkog kredita u dinarima preuzmite ovde
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa 12,90%
Mesečni anuitet 6.702,90 RSD 
Obezbeđenje kredita dve  menice
Trošak menice RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 4.500,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 402.173,94 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 13,73%
vrsta kredita POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Iznos kredita 50.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa 9,50%
Mesečni anuitet 4.375,12 RSD 
Obezbeđenje kredita dve  menice
Trošak menice RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 750,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 52.501,44 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 14,26 %