Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
card alarm
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » DinaCard debitna
Kartice

DinaCard poslovna debitna

DinaCard poslovna debitna
DinaCard Poslovna Kartica

Besplatna  nacionalna DinaCard poslovna debitnakartica!!!

DinaCard debitna je namenjena klijentima - pravnim licima i preduzetnicima. Vezana je za tekući dinarski račun - Račun se zadužuje odmah nakon učinjene transakcije.
Korišćenje DinaCard poslovne debitne kartice obezbeđuje efikasan način upravljanja sredstvima na računu pravnog lica/preduzetnika, jednostavnu kontrolu troškova, optimizaciju procesa plaćanja poslovnih troškova.
POGODNOSTI
  • Posebna pogodnost-izdavanje kartice je besplatno
  • Raspoloživost sredstava sa tekućeg dinarskog računa 24 sata dnevno
  • Bez provizije za isplatu gotovine na šalteru i bankomatu Banke i Pošte
  • Korišćenje kartice na Internetu
  • Smanjenje rizika od gubitka ili krađe novčanih sredstava, jer kartica lako može biti blokirana za razliku od gotovine, koja može biti nepovratno izgubljena
  • DinaCard poslovna debitna kartica omogućava podizanje sredstava, odnosno plaćanja na prodajnim mestima označenim znakom DinaCard
  • Za svaku karticu se može postaviti limit koji ograničava potrošnju sredstava sa računa Klijenta na mesečnom nivou
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE

Zahtev za izdavanje DinaCard poslovne debitne kartice podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica ili preduzetnika, a isti se, uz prateću dokumentaciju, predaje na šalteru Banke. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice/preduzetnik ima otvoren tekući račun kod Banke.

KORIŠĆENJE KARTICE

Kartica može da se koristi u zemlji za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na mestima obeleženim DinaCard znakom.
DinaCard poslovna debitna kartica se najčešće koristi za plaćanje troškova poslovnih putovanja, plaćanje boravka u hotelu, plaćanje troškova reprezentacije, plaćanje računa za kancelarijsku opremu i kancelarijski pribor, softver, mobilni telefon, kao i za komunalne usluge.

PRIJAVA NESTANKA I REKLAMACIJE

U slučaju gubitka ili krađe DinaCard poslovne debitne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica, A.D., obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011/20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
Reklamacije na transakcije se podnose Banci Poštanska štedionica, A.D. isključivo u pisanoj formi, a najkasnije 15 dana od datuma formiranja izvoda.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivanjem Kontakt centra: 011/ 20 20 292 ili slanjem e-mail na adresu: kontakt@posted.co.rs