Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » post card cobrand dinacard
Kartice

POST CARD COBRAND DINACARD

koja se prihvata u inostranstvu
Posta Card Kartica

POST CARD COBRAND DINACARD KARTICA KOJA SE PRIHVATA U INOSTRANSTVU (u daljem tekstu: Međunarodna POST CARD kartica), brend Banke Poštanska štedionica a.d., je internacionalna debitna kartica, kojom možete da plaćate robu i usluge i podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu.

U zemlji ovu karticu možete da koristite na svim mestima, koja su obeležena znakom POST CARD ili DinaCard (prodajna mesta, šalteri pošta, šalteri banaka, bankomati) i to do visine raspoloživih sredstava na tekućem računu.
U inostranstvu ovu karticu možete da koristite na mestima koja su obeležena znakom Discover, Diners Club International (prodajna mesta i bankomati) ili Pulse (mreža bankomata). Sve transakcije nastale u inostranstvu se preračunavaju u dinare i zadužuje se Vaš dinarski tekući račun. Pored navedene platne funkcije, ova kartica ima i funkciju identifikacione kartice za dinarski tekući račun.
KORIŠĆENJE KARTICE

Međunarodna POST CARD kartica se koristi za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na teritoriji Srbije, na mestima na kojima je istaknut znak POST CARD ili DinaCard, a u inostranstvu na mestima na kojima je istaknut znak Discover, Diners ili Pulse.

Za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima Banke Poštanska štedionica i pošte, provizija se ne naplaćuje, dok se provizija za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu naplaćuje u skladu sa važećom Tarifom naknada.

Da bi se izvršilo plaćanje roba i usluga, odnosno podizanje gotovine, potrebno je da imate dovoljno raspoloživih sredstava na tekućem računu, dok je korišćenje u inostranstvu, iz bezbednosnih razloga, ograničeno i dnevnim limitom koji iznosi 60.000 dinara.

PRIJAVA GUBITKA/KRAĐE KARTICE

U slučaju gubitka ili krađe Međunarodne POST CARD kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d. obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.

CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
REKLAMACIJE

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica a.d. isključivo u pisanoj formi.