Vek odgovornosti
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
card alarm
početna strana » kartice » dina post card kartica
Kartice

Dina Post CARD kartica

POST CARD COBRAND SA DINACARD KARTICOM
Posta Card Kartica

Post Card je brend Banke Poštanska štedionica i kobrend sa DinaCard, nacionalna
platna kartica i identifikaciona kartica dinarskog tekućeg računa.

Dina Post Card platnu karticu možete koristiti za plaćanje robe, usluga i za podizanje gotovine, u zemlji, na mestima obeleženim znakom DinaCard.

Predefinisani limiti potrošnje POST CARD cobrand DinaCard .

Plaćanje roba i usluga: u okviru raspoloživih sredstava.
Podizanje gotovine na bankomatima: 50.000 RSD dnevno.

Korisnik može zahtevati promenu limita koje je Banka postavila ili koje je on odredio podnošenjem zahteva na šalteru Banke.

Pogodnosti Dina Post Card debitne kartice:

 • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima Banke i Pošte, bez provizije
 • Plaćanje roba i usluge u visini raspoloživih sredstava na računu
 • Korišćenje na preko 60.000 prodajnih mesta u Srbiji

Pogodnosti plaćanja na rate, bez kamate:

 • Kupovina na rate bez naknada i kamate
 • Broj rata korisnik određuje pri kupovini
  (od 1 do 6 mesečnih rata)
 • Prva rata dospeva na naplatu za 30 dana
 • Brže i jednostavnije od čekova
PLATI RAČUN I PODIGNI KEŠ DINA KARTICOM
Dina Post Card i NIS

Banka Poštanska štedionica je u saradnji sa kompanijom NIS uvela uslugu podizanja gotovine do 5.000 dinara prilikom plaćanja na benzinskim stanicama NIS Petrola i Gazproma svim korisnicima domaće DINA kartice.

Korisnici Dina Post Card kartice* uz kupovinu bilo kog proizvoda, bez obzira na iznos, mogu da podignu gotovinu u maksimalnom iznosu od 5.000 dinara po transakciji.
Usluga podizanja gotovine na prodajnim mestima za korisnike Dina Post Card kartice Banke Poštanska štedionica je bez naknade.


* Dina Post Card sa magnetnom pistom ograničena je na dve transakcije dnevno u maksimalnom iznosu od 5.000 dinara.

DINom NA RATE

Preporuka je da svaki korisnik prethodno kontaktira Banku kako bi dobio informaciju koliki je maksimalan iznos i odobreno mesečno zaduženje za kupovinu:

 • na Homeb@nking sistemu
 • slanjem SMS poruke na 4499 - uputstvo
 • pozivom Kontakt centra 0112020292 opcija 0
 • u ekspozituri Banke

Više detalja o plaćanju na rate pogledajte OVDE

PRODAJNA MESTA
Post Card Kartica

Banka će na svojoj internet stranici, kao i u svojim poslovnim prostorijama, kontinuirano ažurirati spisak prodajnih mesta na kojima postoji ovakva usluga.

Takođe, trgovci sa kojima Banka bude imala zaključen ugovor, imaće na svojim internet stranicama i prodajnim mestima obaveštenje o mogućnosti plaćanja na rate bez kamate.

PRIMER PLAĆANJA NA RATE
Iznos transakcije Datum transakcije Broj rata Kamate i naknade Iznos rate Datum dospeća rata
30.000,00 20.02.2018. 6 Bez kamate i naknade 5.000,00 1.rata 20.03.2018.
5.000,00 2.rata 20.04.2018.
5.000,00 3.rata 20.05.2018.
5.000,00 4.rata 20.06.2018.
5.000,00 5.rata 20.07.2018.
5.000,00 6.rata 20.08.2018.
KAKO IZVRŠITI KUPOVINU NA RATE?

Da bi korisnik iskoristio mogućnost plaćanja na rate, potrebno je da se na prodajnom mestu koje pruža uslugu, opredeli za broj rata.

Trgovac određuje broj i minimalni iznos rate.

USLOVI ZA PLAĆANJE NA RATE

Pravo na pogodnost plaćanja na rate Post Card karticom, može ostvariti korisnik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner).

Prilikom plaćanja na rate ne vrši se rezervacija sredstava na tekućem računu, već se račun zadužuje sa datumom dospeća rate, kada korisnik treba da obezbedi sredstva za naplatu rate.

Prilikom plaćanja Post Card karticom ukupan iznos kupovine ne može biti veći od mesečnog iznosa zarade/penzije, a ukupan iznos svih rata u toku jednog meseca ne sme biti veći od 30% zarade/penzije.

PROVERA MOGUĆEG IZNOSA KUPOVINE NA HOMEB@NKING-u

Korišćenjem sistema Internet bankarstva možete proveriti koliki je maksimalan iznos i odobreno mesečno zaduženje prilikom kupovine Post Card karticom na rate.

KO MOŽE POSTATI KORISNIK KARTICE?
 • Punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
 • Otvoren dinarski tekući račun
 • Pored osnovne kartice mogu se izdati i dve dodatne kartice

Rok važenja kartice je 7 godina.
Bez troškova izdavanja kartice i godišnje članarine za osnovnog korisnika.
Izdavanje dodatne kartice Banka naplaćuje sa tekućeg računa osnovnog korisnika, a prema važećoj Tarifi naknada Banke.

BEZBEDNOST PLATNIH KARTICA
CARD ALARM je SMS servis koji vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije. Više infomacija »»»
U slučaju gubitka ili krađe kartice odmah obavestite Kontakt centar na broj telefona 011 20 20 292, koji je na raspolaganju 24/7 ili slučaj prijavite najbližoj ekspozituri Banke.