Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: card@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 20.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
početna strana » kartice » post card kartica
Kartice

Post CARD kartica

debitna platna kartica
Posta Card Kartica

Post Card je debitna platna kartica, brend Banke Poštanska štedionica, a.d. i kobrend sa DinaCard sistemom.

Post Card kartica je platna kartica koja može da se koristi u mreži Banke i u DinaCard sistemu, PostCard je istovremeno i identifikaciona i čekovna kartica tekućeg dinarskog računa za fizička lica.
SPISAK APOTEKA SA KOJIMA BANKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR

Povodom "Sajma za penzionere" koji se održava 25. i 26. novembra u Nišu,Banka Poštanska štedionica omogućila je u promotivnom periodu klijentima penzionerima odloženo plaćanje PostCard karticom uz 5% popusta na terminalima apotekarskih ustanova sa kojima Banka ima potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji.

Dona apoteke DONA APOTEKE - Niš 018 230 374 www.dona.rs
Viva apoteka APOTEKA VIVA - Niš 018 45 60 818 www.apotekaviva.rs
Viva apoteka APOTEKA DŽUNIĆ - Leskovac 016 260 439  
Viva apoteka APOTEKA MEGA PHARMACY - Niš 018 247 661 megapharmacy.apotekesrbije.rs
Viva apoteka APOTEKA MEDIKA - Vlasotince 016 875 395  
Viva apoteka APOTEKA BELADONA - Pirot    
  APOTEKA ŠEGOVIĆ - Blace 027 370 080

Odloženo plaćanje odobrava se do prve uplate penzije ili “Penzije unapred”, kada se tekući dinarski račun klijenta zadužuje za plaćeni iznos.

Promotivni period traje od 25.11.2017. do 31.12.2017. godine.

Korišćenje POST CARD kartice na bankomatima

Za korišćenje POST CARD kartice na bankomatima, korisniku se posebnom pošiljkom dostavlja PIN (Personal Identification Number) definisan za ovu katricu.

Pri podizanju gotovine na bankomatima Banke Poštanska štedionica, a.d. i JP Pošta Srbije vlasnik kartice čiji je izdavalac Banka Poštanska štedionica, a.d. ne plaća naknadu.

U slučaju podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka, vlasnik POST CARD kartice plaća naknadu u skladu sa Tarifom naknada.

Ovlašćenje po Post Card kartici

Osnovni korisnik tekućeg računa dobija POST CARD karticu bez popunjavanja posebnog zahteva i bez plaćanja naknade za izdavanje kartice. Lica koja osnovni korisnik želi da ovlasti treba da popune i potpišu Karton deponovanih potpisa, bez obzira da li su ova lica ranije bila ovlašćena po istom tekućem računu. Izdavanje dodatne Post Card kartice Banka naplaćuje sa tekućeg računa osnovnog korisnika u skladu sa Tarifom naknada za usluge koje vrši Banka Poštanska štedionica, a.d.

Rok važenja

Rok važenja POST CARD kartice je maksimalno 10 godina. POST CARD kartica je važeća isključivo kada je potpisana.

Prestanak prava korišćenja POST CARD kartice

Pravo na korišćenje POST CARD kartice prestaje:

  • Na lični zahtev osnovnog korisnika POST CARD kartice
  • na osnovu prijave o gubitku, nestanku ili krađi POST CARD kartice, čekovne karte, čekovnih blanketa ili lične isprave
  • Po odluci Banke Poštanska štedionica.
CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
reklamacije

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica a.d. isključivo u pisanoj formi.

Gubitak POST CARD kartice

Korisnik je obavezan da eventualni nestanak kartice odmah prijavi Banci Poštanska štedionica a.d., lično ili na telefon Kontakt centra 011 20 20 292

sms dopuna i plaćanja
Banka Poštanska štedionica, a.d. i operateri mobilne telefonije (mt:s i Telenor) omogućavaju svojim korisnicima dopunu prepaid kredita, a korisnicima mt:s mreže mobilne telefonije omogućeno je i plaćanje računa izdavanjem naloga za plaćanje putem SMS poruke.

Ova usluga je na raspolaganju u svakom trenutku i sa bilo kog mesta na teritoriji koju pokriva mreža operatera.
Osnovni korisnik POST CARD kartice, koji želi da koristi navedene usluge, mora prethodno da se registruje kod Banke Poštanska štedionica.

PROČITAJTE VIŠE O OVOJ USLUZI >>>