Vek odgovornosti
Dokumentacija
Tarifa naknada Tarifa naknada

početna strana » tekući računi » porodični račun
tekući Računi

Porodični račun

OTVARANJE PORODIČNOG TEKUĆEG RAČUNA
DinaCard Kartica

PORODIČNI TEKUĆI RAČUNI

OBRADUJTE PORODICU I PRIJATELJE

Banka otvara porodični tekući raćun na osnovu Saglasnosti koju daje korisnik osnovnog tekućeg računa i Zahteva koji popunjava budući korisnik porodičnog tekućeg računa. Korisnik porodičnog tekućeg računa može biti bilo koje lice koje ima važeću ličnu kartu, a koje je dobilo saglasnost osnovnog korisnika tekućeg računa.
UPLATA SREDSTAVA NA PORODIČNI TEKUĆI RAČUN

Uplate na porodični tekući račun može vršiti osnovni korisnik tekućeg računa, korisnik porodičnog tekućeg računa i još dve osobe koje opredeli korisnik osnovnog tekućeg računa prilikom otvaranja porodičnog tekućeg računa.

Uplate se mogu vršiti na šalterima Banke, elektronskim putem, jednokratnim i trajnim nalogom, kao i opštom uplatnicom na šalterima pošta i ostalih banaka.

RASPOLAGANJE I OBAVEŠTENJE O RADU TEKUĆEG RAČUNA

Banka korisniku porodičnog tekućeg računa besplatno izdaje POST CARD karticu, a po zahtevu Visa Electron platnu karticu. Karticama se mogu plaćati robe i usluge, u zemlji i inostranstvu (Visa Electron), u granici raspoloživih sredstava.

Na zahtev, banka o promenama na tekućem računu može obaveštavati korisnika o uplatama putem besplatnih SMS Poruka i Card alarm uslugom koja se naplaćuje po važećoj Tarifi naknade Banke.