početna strana » pravna lica i preduzetnici » Platni promet
pravna lica i preduzetnici

Platni promet

Poslovi platnog prometa
Poštanska štedionica a.d. obavlja poslove platnog prometa od 6. januara 2003. godine.

Poslovi platnog prometa obuhvataju:

  • Prijem i izvršenje naloga za plaćanje
  • Gotovinska uplata i isplata
  • Izveštaj o prometu i stanju na računu
  • Obračunska plaćanja;
  • Naplate sa računa klijenata
  • Ostali poslovi.
Žiro račun Banke Poštanska štedionica A.D.
Žiro račun Banke Poštanska štedionica A.D. je 908-20001-18.