Vek odgovornosti
Dokumentacija
za poslovanje sa pravnim licima
PDF Lista korespondentskih banaka u inostranstvu
Tarifa naknada Tarifa naknada
Dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti, pozivom brojeva telefona:

Sektor za platni promet: 011/3024-413, 3024-634

Sektor za poslove sa privredom:
011/3024-443, 3024-108

početna strana » Pravna lica i preduzetnici » Platni promet sa inostranstvom
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Platni promet sa inostranstvom

Pogodnosti kod plaćanja prema inostranstvu iz kupovine deviza
platni promet sa inostranstvom, promo

Banka sa zadovoljstvom obaveštava svoje Poštovane klijente, pravna lica i preduzetnike rezidente, da je do 31.12.2021. produžila period povlašćenih uslova za kupovinu deviznih  sredstava iz potencijala Banke za plaćanja prema inostranstvu. 
Ponuda Banke:

 • plaćanja:       do  EUR 10.000,00 – naknada  RSD 1.000,00
 • plaćanja:  preko  EUR 10.000,00 - bez naknade

Pozovite nas:       tel.011/3024-413, 3024-634, 3024-589, 3024-673
Služba za devizni platni promet
e-mail adresa: bps-deviznirezim@posted.co.rs.

opšte informacije

Banka Poštanska štedionica, a.d. po nalogu i za potrebe rezidenata i nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (preduzetnika), obavlja sledeće poslove:

 • Otvaranje i vođenje tekućih i depozitnih računa,
 • Plaćanje prema inostranstvu, sa valutom najkasnije dva radna dana od momenta obezbedjena pokrića i kompletiranja dokumentacije za plaćanje,
 • Transfer sredstava na druge banke i devizno plaćanje u zemlji,
 • Naplata iz inostranstva,
 • Otkup deviza od klijenata bez naknade uz promptnu isplatu dinarske protivvrednosti,
 • Prodaju deviza za plaćanja u inostranstvo, isplatu akontacije za službeni put u inostranstvo I drugi, po najpovoljnijem kursu,
 • Isplata akontacija za službena putovanja u inostranstvo,
 • Isplata/naplata efektivnog stranog novca i gotovine,
 • Otvaranje neopozivih dokumentarnih akreditiva, sa celokupnim ili delimičnim, deviznim ili dinarskim pokrićem i
 • Sve druge usluge iz oblasti deviznog platnog prometa.

Sve usluge platnog prometa sa inostranstvom obavljaju se SIGURNO, BRZO i PROFESIONALNO korišćenjem zaštićene S.W.I.F.T. tehnologije i solidne mreže korespondentskih banaka u svetu.