Dokumentacija
za poslovanje sa pravnim licima
PDF Lista korespondentskih banaka u inostranstvu
Tarifa naknada Tarifa naknada
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom brojeva telefona:
Sektor za devizne poslove i platni promet: 011/3024-534, 3024-413
Sektor za poslove sa privredom: 011/3024-443, 3024-108
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » Platni promet sa inostranstvom
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Platni promet sa inostranstvom

Pogodnosti povodom 95. GODIŠNJICE POSLOVANJA BANKE

U sklopu obeležavanja 95. godišnjice poslovanja, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd klijentima licima i preduzetnicima rezidentima odobrava posebne uslove za kupovinu deviznih sredstava iz potencijala Banke radi plaćanja ka inostranstvu,

Banka je produžila period od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine.
i to:

 • na iznos plaćanja do EUR 10.000,00  –  naknada RSD 1.000,00
 • na iznos plaćanja preko EUR 10.000,00 – bez naknade
opšte informacije

Banka Poštanska štedionica, a.d. po nalogu i za potrebe rezidenata i nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost (preduzetnika), obavlja sledeće poslove:

 • Otvaranje i vođenje tekućih i depozitnih računa,
 • Plaćanje prema inostranstvu, sa valutom najkasnije dva radna dana od momenta obezbedjena pokrića i kompletiranja dokumentacije za plaćanje,
 • Transfer sredstava na druge banke i devizno plaćanje u zemlji,
 • Naplata iz inostranstva,
 • Otkup deviza od klijenata bez naknade uz promptnu isplatu dinarske protivvrednosti,
 • Prodaju deviza za plaćanja u inostranstvo, isplatu akontacije za službeni put u inostranstvo I drugi, po najpovoljnijem kursu,
 • Isplata akontacija za službena putovanja u inostranstvo,
 • Isplata/naplata efektivnog stranog novca i gotovine,
 • Otvaranje neopozivih dokumentarnih akreditiva, sa celokupnim ili delimičnim, deviznim ili dinarskim pokrićem i
 • Sve druge usluge iz oblasti deviznog platnog prometa.

Sve usluge platnog prometa sa inostranstvom obavljaju se SIGURNO, BRZO i PROFESIONALNO korišćenjem zaštićene S.W.I.F.T. tehnologije i solidne mreže korespondentskih banaka u svetu.