Ekspoziture Banke
početna strana » računi » penzija unapred
 

penzija unapred

BUDITE KORAK ISPRED

Nova usluga za penzionere koja omogućava raspolaganje penzijom pre zvaničnog dana uplate penzije.

Ova usluga je potpuno besplatna.
Postupak prijavlјivanja za korišćenje ove usluge je veoma jednostavan i brz i obavlјa se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanske štedionice.

Pravo na uslugu "Penzija unapred" ima osnovni korisnik tekućeg računa koji:

  • ima redovan mesečni priliv penzije
  • uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Usluga se odobrava na zahtev korisnika na period od 24 meseca (od 27.11.2018.).

Kada je novac na raspolaganju?

"Penzija unapred" na raspolaganju je korisniku na tačno utvrđene datume u zavisnosti od kategorije penzionera i to:

  • Penzioneri po osnovu radnog odnosa - od 5 do 7 dana pre zvanične uplate sredstava za isplatu penzija, a u zavisnosti od dana dostavlјanja podataka od strane Republičkog fonda za PIO
  • Penzioneri po osnovu samostalnih delatnosti - 1. u mesecu
  • Penzioneri po osnovu poljoprivrednih delatnosti - 2. u mesecu
  • Vojni penzioneri  - 2. u mesecu
Gde se sredstva mogu podići?

Korisnik usluge "Penzija unapred" sredstvima po osnovu iste može raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima i bankomatima Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i za elektronska plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

Sredstvima po osnovu ove usluge korisnik ne može podizati na šalterima pošta.