Vek odgovornosti
Dina na rate
početna strana » računi » penzija unapred
 

PENZIJA UNAPRED I INVALIDNINA UNAPRED

BUDITE KORAK ISPRED

Nova usluga za penzionere kao i korisnike boračko-invalidskih primanja koja omogućava raspolaganje penzijom odnosno boračko-invalidskim primanjima pre zvaničnog dana uplate sredstava.

Ova usluga je potpuno besplatna.
Postupak prijavlјivanja za korišćenje ove usluge je veoma jednostavan i brz i obavlјa se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanske štedionice.

Pravo na uslugu "Penzija unapred" i "Boračko-invalidska primanja unapred" ima osnovni korisnik tekućeg računa koji:

  • ima redovan mesečni priliv penzije odnosno invalidnine
  • uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Usluga se odobrava na zahtev korisnika na period od 24 meseca .

Kada je novac na raspolaganju?

"Penzija unapred" i ’’Boračko-invalidska primanja unapred’’ na raspolaganju je korisniku na tačno utvrđene datume u zavisnosti od kategorije penzionera i to:

  • Penzioneri po osnovu radnog odnosa - od 5 do 7 dana pre zvanične uplate sredstava za isplatu penzija, a u zavisnosti od dana dostavlјanja podataka od strane Republičkog fonda za PIO
  • Penzioneri po osnovu samostalnih delatnosti - 1. u mesecu
  • Penzioneri po osnovu poljoprivrednih delatnosti - 2. u mesecu
  • Vojni penzioneri  - 2. u mesecu
  • Korisnici boračko-invalidskih primanja – 14. u mesecu.
Gde se sredstva mogu podići?

Korisnik usluge "Penzija unapred" i ’’Boračko-invalidska primanja unapred’’ sredstvima po osnovu iste može raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima i bankomatima Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i za elektronska plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

Sredstvima po osnovu ove usluge korisnik ne može podizati na šalterima pošta.