Vek odgovornosti
Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, uskladila je Opšte uslove poslovanja, sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br 87/2018).

 1. Opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima - u primeni od 01.07.2021.
 2. Оpšti uslovi pružanja usluge Račun Plus za korisnike fizička lica - rezidente - u primeni od 01.07.2021.
 3. Оpšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima, rezidentima i nerezidentima - u primeni od 01.07.2021.
 4. Opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima
 5. Opšti uslovi izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju

  stanovništvo

 1. Opšti uslovi poslovanja po osnovu depozita fizičkih lica
 2. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 3. Opšti uslovi izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 4. Opšti uslovi u poslovanju sa sefovima
 5. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca Western Union-om

  platne kartice

 1. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 2. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poslovne debitne platne kartice
 3. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 4. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 5. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 6. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 7. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne kreditne platne kartice za pravna lica
 8. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA poslovne debitne platne kartice za pravna lica
 9. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Business Card - kreditne poslovne platne kartice
 10. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne poslovne kartice za preduzetnike

  platni promet

  1. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 1. Posebni opšti uslovi za korišćenje S&T e-bank usluge elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 2. Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga HALCOM E-BANK sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 3. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 4. privreda

 5. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 6. likvidnost

 7. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica
 8. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika
 9. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavlјanje transakcija sa finansijskim instrumentima
 10. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavlјanje transakcija sa finansijskim instrumentima