Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM

 1. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 2. Pregled uslova odobravanja i korišćenja kredita fizičkih lica
 3. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 4. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 5. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica
 6. Opšti uslovi po osnovu depozita fizičkih lica
 7. Opšti uslovi usluga izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 8. Opšti uslovi usluga elektronskog bankarstva tokenom za autentikaciju
 9. Opšti uslovi usluga elektronskog bankarstva SMS kodom
 10. Opšti uslovi za korišćenje SMSInfo usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 11. Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 12. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca WESTERN UNION-om
 13. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg dinarskog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 14. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg deviznog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 15. platne kartice

 16. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 17. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poklon kartice
 18. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 19. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 20. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 21. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DebitMasterCard bezkontaktne platne kartice
 22. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje POST CARD cobrand DinaCard kartice koja se prihvata u inostranstvu
 23. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron Bussines Card – poslovne kreditne kartice za preduzetnike
 24. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 25. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron debitne platne kartice za korisnike tekućih deviznih računa
 26. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron debitne platne kartice
 27. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA INTERNET debitne platne kartice
 28. devizni i dinarski platni promet

 29. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 30. Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 31. Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa rezidenta fizičkog lica
 32. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa nerezidenta fizičkog lica
 33. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 34. Opšti uslovi otvaranja i vođenja posebnog tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika za menjačke poslove
 35. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica
 36. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika
 37. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 38. Posebni Opšti uslovi za korišćenјe usluga Halcom E-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 39. upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke

 40. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima
 41. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima