Ekspoziture Banke
Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, uskladila je Opšte uslove poslovanja, sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br 87/2018).

 1. Novi opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima- u primeni od 28.08.2020.

  stanovništvo

 1. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja Post Card Cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 2. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa sa osnovnim uslugama, izdavanja Post Card kartice i obavlјanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 3. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvolјenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica
 4. Opšti uslovi poslovanja po osnovu depozita fizičkih lica
 5. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 6. Opšti uslovi izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 7. Opšti uslovi u poslovanju sa sefovima
 8. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca Western Union-om

  platne kartice

 1. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 2. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poslovne debitne platne kartice
 3. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poklon kartice
 4. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje POST CARD cobrand DinaCard kartice koja se prihvata u inostranstvu
 5. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 6. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 7. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DebitMasterCard beskontaktne platne kartice
 8. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 9. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 10. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne platne kartice
 11. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne platne kartice za korisnike tekućih deviznih računa
 12. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne kreditne platne kartice za pravna lica
 13. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA poslovne debitne platne kartice za pravna lica
 14. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA INTERNET debitne platne kartice
 15. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Business Card - kreditne poslovne platne kartice
 16. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne poslovne kartice za preduzetnike

  elektronsko bankarstvo

 1. Opšti uslovi za korišćenje Homeb@nking usluge internet bankarstva SMS KOD-om
 2. Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog bankarstva za korisnike tekućih računa fizičkih lica
 3. Opšti uslovi za korišćenje SMSinfo usluge mobilnog bankarstva za korisnike tekućih računa fizičkih lica
 4. platni promet

  1. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 5. Posebni opšti uslovi za korišćenje S&T e-bank usluge elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 6. Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga HALCOM E-BANK sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 7. Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa nerezidenta fizičkog lica
 8. Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa rezidenta fizičkog lica
 9. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 10. privreda

 11. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 12. likvidnost

 13. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica
 14. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika
 15. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavlјanje transakcija sa finansijskim instrumentima
 16. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavlјanje transakcija sa finansijskim instrumentima