Ekspoziture Banke
Dina na rate

ИСПЛАТА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пуномоћје за подизање средстава једнократне новчане помоћи

Планом исплате једнократне новчане помоћи у износу од 100 eur за примаоце за које се исплата обавља аутоматски, одвијаће се преко Банке Поштанскa штедионица следећом динамиком:

  • 16.05.2020. - За кориснике који пензије примају преко текућег рачуна Банке
  • 16.05.2020. - За кориснике који пензије примају на кућну адресу
  • 21.05.2020. - За кориснике новчане социјалне помоћи

Уколико прималац пензије (корисници који пензију примају на кућну адресу) или прималац новчане социјалне помоћи нема текући рачун у Банци, Банка ће му отворити једнократни наменски рачун, који ће бити угашен након што клијент подигне новац.

За све остале пунолетне грађане који се пријаве преко портала Управе за трезор или путем предвиђеног контакт центра чији ће број бити објављен непосредно пред почетак пријаве 15. маја, исплата ће се одвијати по унапред предвиђеном плану од 1. јуна 2020.


Одговори на најчешћа питања у вези са исплатом. >>>

Jednokratna pomoć