Vek odgovornosti
Dokumentacija
Tarifa naknada Tarifa naknada
Dodatne informacije
Dodatne infromacije o Banci kao Investicionom društvu možete, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, dobiti:
telefonom: +381 11 3024 238, +381 11 3024 292, telefaksom: +381 11 3024 227 ili elektronskom poštom na: broker@posted.co.rs
početna strana » hartije od vrednosti » novčani račun fizičkih lica
hartije od vrednosti

Novčani račun fizičkih lica

Opšte informacije

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, kao Investiciono društvo i član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, otvara i vodi dinarske i devizne novčane račune za hartije od vrednosti.

Dinarski i devizni novčani račun za hartije od vrednosti možete, bez naknade, otvoriti u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica, A.D. Beograd (Poslovna mreža Banke).

Namena računa
  • Uplata i isplata novčanih sredstava po osnovu kupovine i prodaje hartija od vrednosti;
  • Uplata dividendi i ostalih prinosa po osnovu hartija od vrednosti;
  • Uplata novčanih sredstava po osnovu drugih poslova sa hartijama od vrednosti.
Otvaranje računa

Novčani račun za hartije od vrednosti otvara se na osnovu ličnog zahteva Klijenta i uz podnošenje na uvid ličnog dokumenta Klijenta.

Davanje ovlašćenja

Klijent može da ovlasti samo jedno poslovno sposobno fizičko lice za raspolaganje sredstvima na računu

Naknade po računu

Novčani račun za hartije od vrednosti nema naknadu za vođenje računa.
Ostale naknade utvrđene se Tarifom naknada

Gašenje računa

Novčani račun za hartije od vrednosti gasi se u slučajevima:

  • Raskida ugovora;
  • Smrti Klijenta;
  • Istovremenog nestanka identifikacione kartice i lične karte Klijenta ili ovlašćenog lica.

Gašenje novčanog računa za hartije od vrednosti ne može se izvršiti pre realizacije svih započetih transakcija, odnosno pre izvršenja svih datih naloga za kupovinu i prodaju.