Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nabavka@posted.co.rs
početna strana » NABAVKE
banka poštanska štedionica a.d. beograd

nabavke

opšte informacije

U skladu sa trajnom opredelјenošću ka transparentnom i društveno odgovornom poslovanju, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd sprovodi otvorene redovne postupke nabavke u kojima, kao ponuđači, mogu, ravnopravno i pod istim uslovima, učestvovati svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za učešće navedene u Pozivu za podnošenje ponude.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i postupke nabavke sprovodi na način utvrđen sopstvenim internim aktima.

Privredni subjekt zainteresovan za učešće u redovnom postupku nabavke koji sprovodi Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, na internet stranici Banke preuzima Poziv za podnošenje ponude i eventualnu prateću dokumentaciju, a saglasno odredbama istog sačinjava i Banci dostavlјa svoju ponudu.

AKTUELNI POSTUPCI NABAVKE

NABAVKA DATUM OBJAVE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA
Nabavka informatičke opreme i licenci za rad servera za platni promet 19.02.2018. 28.02.2018. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude - 2018 godina
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavka usluge zakupa POS terminala 05.02.2018. U toku
Nabavka VISA platnih kartica 26.01.2018. U toku
Nabavka Micro Deep Discovery sistema 23.01.2018. U toku
Nabavka usluge implementacije IBM Control Desk-a 22.01.2018. U toku
Nabavka sigurnosnih zatvornica 08.01.2018. U toku
nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude - 2017 godina
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavka potrošnog materijala za održavanje elektro instalacija Banke 27.12.2017. U toku
Nabavka rezervnih delova za štampače OCE VarioStream 7110 26.12.2017. U toku
Nabavka računarske i komunikacione opreme 22.12.2017. U toku
Nabavka poslovne papirne galanterije 21.12.2017. U toku
Nabavka informatičke opreme i licenci za rad servera za platni promet 11.12.2017. U toku
Nabavka usluga privatnog obezbeđenja 21.11.2017. U toku
Nabavka diskova za server i storidž sistem 10.11.2017. Postupak sproveden
Nabavka usluga interventnog održavanja kasa i trezora 31.10.2017. U toku
Nabavka usluga obavljanja zdravstvenih sistematskih pregleda zaposlenih u Banci 18.10.2017. Postupak sproveden
Nabavka obrazaca na beskonačnom papiru 13.09.2017. Postupak sproveden
Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline u letnjem periodu 19.07.2017. Postupak sproveden
Nabavka servera i storidž sistema 11.07.2017. Postupak sproveden
Nabavka usluge održavanja CISCO sistema video nadzora Banke 10.07.2017. Postupak obustavljen
Nabavka radnih stolica 30.06.2017. Postupak sproveden
Nabavka opreme i licenci 29.06.2017. Postupak sproveden
Nabavke potrošnog materijala za mikrografsku obradu dokumenata 31.05.2017. Postupak sproveden
Kaseta za bankomate 08.05.2017. Postupak sproveden
Poziv za nabavku kancelarijskog papira za štampanje i fotokopiranje 25.04.2017. Postupak sproveden
Poziva za podnošenje ponude za nabavku usluga održavanja sistema za preciznu klimatizaciju i sistema za besprekidno i rezervno napajanje električnom energijom u postgarantnom periodu 12.04.2017 Postupak sproveden
Nabavka potrošnog materijala za održavanje elektro instalacija 07.04.2017. Postupak sproveden
Nabavka papirne higijenske galanterije 27.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka projektantskih usluga 27.03.2017. Postupak sproveden
Poslovno-tehnička saradnja za uređenje poslovnog prostora Banke 24.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka brojačica, laminatora i UV lampi 24.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka sistema električnih brava 24.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka svetlećih reklama 24.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka informatičke i prateće elektronske opreme 06.03.2017. Postupak sproveden
Nabavka tonera za laserske štampače 14.02.2017. Postupak sproveden
Nabavka softvera za obračun zarada i ostalih primanja  26.01.2017. Postupak obustavljen
Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline u zimskom periodu  26.01.2017. Postupak sproveden
Nabavka obrasca BPŠ 001  26.01.2017. Postupak obustavljen
Nabavke ribona za štampač IBM 6262 23.01.2017. Postupak sproveden
Nabavka multifunkcijskog uređaja 20.01.2017. Postupak sproveden
Nabavke uređaja za snimanje razgovora 20.01.2017. Postupak sproveden
Nabavke usluge održavanja službenih vozila Banke 10.01.2017. Postupak sproveden
Nabavka usluge zamene aku baterija na uređajima za neprekidno napajanje 05.01.2017. Postupak sproveden

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude - 2016 godina
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavke usluga održavanja mikrofilmske opreme Banke 30.12.2016. Postupak sproveden
Nabavke potrošnog materijala za mikrografsku obradu dokumenta 30.12.2016. Postupak obustavljen
Nabavka vreća za transport novca 09.12.2016. Postupak sproveden
Nabavka sigurnosnih zatvornica 23.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka mobilnih telefona IPhone 6S plus 64 Gb 16.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka informatičke opreme i opreme za digitalno audio snimanje 16.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka informatičke opreme 18.10.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga kolektivnog Riziko osiguranja života korisnika gotovinskog kredita sa osiguranjem 14.10.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara, usluga i radova za renoviranje mokrih čvorova u objektu sedišta Banke 21.09.2016. Postupak sproveden
Nabavka multifunkcijskih uređaja HP Laserjet M426FDN 25.08.2016. Postupak sproveden
Nabavka obrazaca na beskonačnom papiru 17.08.2016. Postupak sproveden
Nabavka obrazaca BPŠ-001 28.07.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga održavanja sistema za upravljanje redovima čekanja 25.05.2016. Postupak obustavljeno
Nabavka opreme vizuelnog identiteta Banke za novootvorene ekspoziture 10.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka zaštitnih maski za unos PIN-a 10.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka papira za štampač 210*10 1+0 i koverata za insertovanje 04.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci za korišćenje Microsoft softverskih proizvoda 20.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju poslovnih prostora 19.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka brojačica novca, laminatora i UV lampi 15.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci antivirusne zaštite 11.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara - kancelarijski papir za laserske štampače i fotokopir aparate A4 31.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka - Uređivanje poslovnog prostora 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka kancelarijskog nameštaja 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka svičeva 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka uređaja za besprekidno napajanje 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka IP telefona 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka elektronskih kursnih lista 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka čitača kartica 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka rutera 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka matričnih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka laserskih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka multifunkcijskih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka monitora 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka radnih stanica 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka bankomata sa pripadajućim aplikacijama 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka POS terminala sa pripadajućim PINPad uređajima 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka brojačica novca, laminatora i UV lampi 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka svetlećih reklama 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka protivpožarnih aparata 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka sistema protivprovalne zaštite ekspozitura 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka sistema električnih brava 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka koverata 24.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka OCR roto papira 23.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga sanitarno-preventivne zaštite poslovnih objekata Banke 14.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara usluga i radova za renoviranje mokrih čvorova 11.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluge obavljanja zdravstvenih sistematskih pregleda zaposlenih u Banci 10.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci antivirusne zaštite 10.03.2016. Postupak obustavljen