Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nabavka@posted.co.rs
početna strana » NABAVKE
banka poštanska štedionica a.d. beograd

nabavke

opšte informacije

U skladu sa trajnom opredelјenošću ka transparentnom i društveno odgovornom poslovanju, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd sprovodi otvorene redovne postupke nabavke u kojima, kao ponuđači, mogu, ravnopravno i pod istim uslovima, učestvovati svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za učešće navedene u Pozivu za podnošenje ponude.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i postupke nabavke sprovodi na način utvrđen sopstvenim internim aktima.

Privredni subjekt zainteresovan za učešće u redovnom postupku nabavke koji sprovodi Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, na internet stranici Banke preuzima Poziv za podnošenje ponude i eventualnu prateću dokumentaciju, a saglasno odredbama istog sačinjava i Banci dostavlјa svoju ponudu.

AKTUELNI POSTUPCI NABAVKE

NABAVKA DATUM OBJAVE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA
Kaseta za bankomate 20.04.2017. 08.05.2017. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude - 2017 godina
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Poziva za nabvku kancelarijskog papira za štampanje i fotokopiranje 25.04.2017. Postupak u toku
Poziva za podnošenje ponude za nabavku usluga održavanja sistema za preciznu klimatizaciju i sistema za besprekidno i rezervno napajanje električnom energijom u postgarantnom periodu 12.04.2017 Postupak u toku
Nabavka potrošnog materijala za održavanje elektro instalacija 07.04.2017. Postupak u toku
Nabavka papirne higijenske galanterije 27.03.2017. Postupak u toku
Nabavka projektantskih usluga 27.03.2017. Postupak u toku
Poslovno-tehnička saradnja za uređenje poslovnog prostora Banke 24.03.2017. Postupak u toku
Nabavka brojačica, laminatora i UV lampi 24.03.2017. Postupak u toku
Nabavka sistema električnih brava 24.03.2017. Postupak u toku
Nabavka svetlećih reklama 24.03.2017. Postupak u toku
Nabavka informatičke i prateće elektronske opreme 06.03.2017. Postupak u toku
Nabavka tonera za laserske štampače 14.02.2017. Postupak u toku
Nabavka softvera za obračun zarada i ostalih primanja  26.01.2017. Postupak u toku
Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline u zimskom periodu  26.01.2017. Postupak u toku
Nabavka obrasca BPŠ 001  26.01.2017. Postupak u toku
Nabavke ribona za štampač IBM 6262 23.01.2017. Postupak u toku
Nabavka multifunkcijskog uređaja 20.01.2017. Postupak u toku
Nabavke uređaja za snimanje razgovora 20.01.2017. Postupak u toku
Nabavke usluge održavanja službenih vozila Banke 10.01.2017. Postupak u toku
Nabavka usluge zamene aku baterija na uređajima za neprekidno napajanje 05.01.2017. Postupak sproveden
nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude - 2016 godina
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavke usluga održavanja mikrofilmske opreme Banke 30.12.2016. Postupak sproveden
Nabavke potrošnog materijala za mikrografsku obradu dokumenta 30.12.2016. Postupak u toku
Nabavka vreća za transport novca 09.12.2016. Postupak sproveden
Nabavka sigurnosnih zatvornica 23.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka mobilnih telefona IPhone 6S plus 64 Gb 16.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka informatičke opreme i opreme za digitalno audio snimanje 16.11.2016. Postupak sproveden
Nabavka informatičke opreme 18.10.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga kolektivnog Riziko osiguranja života korisnika gotovinskog kredita sa osiguranjem 14.10.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara, usluga i radova za renoviranje mokrih čvorova u objektu sedišta Banke 21.09.2016. Postupak sproveden
Nabavka multifunkcijskih uređaja HP Laserjet M426FDN 25.08.2016. Postupak sproveden
Nabavka obrazaca na beskonačnom papiru 17.08.2016. Postupak sproveden
Nabavka obrazaca BPŠ-001 28.07.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga održavanja sistema za upravljanje redovima čekanja 25.05.2016. Postupak obustavljeno
Nabavka opreme vizuelnog identiteta Banke za novootvorene ekspoziture 10.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka zaštitnih maski za unos PIN-a 10.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka papira za štampač 210*10 1+0 i koverata za insertovanje 04.05.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci za korišćenje Microsoft softverskih proizvoda 20.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju poslovnih prostora 19.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka brojačica novca, laminatora i UV lampi 15.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci antivirusne zaštite 11.04.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara - kancelarijski papir za laserske štampače i fotokopir aparate A4 31.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka - Uređivanje poslovnog prostora 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka kancelarijskog nameštaja 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka svičeva 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka uređaja za besprekidno napajanje 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka IP telefona 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka elektronskih kursnih lista 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka čitača kartica 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka rutera 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka matričnih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka laserskih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka multifunkcijskih štampača 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka monitora 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka radnih stanica 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka bankomata sa pripadajućim aplikacijama 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka POS terminala sa pripadajućim PINPad uređajima 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka brojačica novca, laminatora i UV lampi 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka svetlećih reklama 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka protivpožarnih aparata 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka sistema protivprovalne zaštite ekspozitura 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka sistema električnih brava 25.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka koverata 24.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka OCR roto papira 23.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluga sanitarno-preventivne zaštite poslovnih objekata Banke 14.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka dobara usluga i radova za renoviranje mokrih čvorova 11.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka usluge obavljanja zdravstvenih sistematskih pregleda zaposlenih u Banci 10.03.2016. Postupak sproveden
Nabavka licenci antivirusne zaštite 10.03.2016. Postupak obustavljen