Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nabavka@posted.co.rs
početna strana » NABAVKE
banka poštanska štedionica a.d. beograd

nabavke

opšte informacije

U skladu sa trajnom opredelјenošću ka transparentnom i društveno odgovornom poslovanju, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd sprovodi otvorene redovne postupke nabavke u kojima, kao ponuđači, mogu, ravnopravno i pod istim uslovima, učestvovati svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za učešće navedene u Pozivu za podnošenje ponude.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i postupke nabavke sprovodi na način utvrđen sopstvenim internim aktima.

Privredni subjekt zainteresovan za učešće u redovnom postupku nabavke koji sprovodi Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, na internet stranici Banke preuzima Poziv za podnošenje ponude i eventualnu prateću dokumentaciju, a saglasno odredbama istog sačinjava i Banci dostavlјa svoju ponudu.

AKTUELNI POSTUPCI NABAVKE

NABAVKA DATUM OBJAVE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA
Nabavka i implementacija sistema za konsolidaciju backup rešenja Banke 9.11.2021. 17.11.2021. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

Nabavka QR kod čitača 27.10.2021. 05.11.2021. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavka obrasca „Opšti izvod“ 11.10.2021. U toku
Nabavka Oracle licenci i pratećih radova 23.08.2021. U toku
Nabavka usluge izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite spasavanja u svim poslovvnim objektima Banke 06.08.2021. U toku
Nabavka informatičke opreme 30.07.2021. U toku
Nabavka QR kod čitača 14.06.2021. U toku
Nabavka usluga nezavisnog supervizora u toku informatičkog aspekta pripajanja mts Banke Banci Poštanska štedionica 04.06.2021. Postupak sproveden
Nabavka sistema za udaljeni pristup IKT sistemu Banke 27.05.2021. U toku
Nabavka ešarpi i kravata za zaposlene Banke 24.05.2021. U toku
Nabavka i održavanje licenci za Microsoft proizvode u trajanju od tri godine 20.04.2021. U toku
Nabavka usluge održavanja sistema za preciznu klimatizaciju i sistema za besprekidno i rezervno napajanje električnom energijom u postgarantnom periodu 16.04.2021. U toku
Nabavka print&cut mašine ROLAND TrueVIS VG2-640 19.03.2021. U toku
Nabavka obrazaca na beskonačnom papiru TPO-012 i TPO-013 01.03.2021. U toku
Nabavka tonera za laserske štampače 24.02.2021. U toku
Nabavka diskova 05.02.2021. U toku
Nabavka Tacacs licenci 05.02.2021. U toku
Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite u poslovnim objektima Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka usluga sigurnosnog transporta novca i drugih vrednosti Banke i usluga opsluge bankomata Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka usluga održavanja higijene u poslovnim objektima Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka reklamnih obeležja 26.01.2021. U toku
Nabavka kancelarijskog nameštaja 26.01.2021. U toku
Nabavka uniformi za šalterske radnike Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka opreme i radova za DMS sistem Banke 28.01.2021. U toku
Nabavka storidž sistema 01.02.2021. U toku
Nabavka SD WAN virtuelizacije 28.01.2021. U toku
Nabavka SD WAN licenci i implementaciju 28.01.2021. U toku
Nabavka Tacacs licenci 28.01.2021. Obustavljen
Nabavka rutera 28.01.2021. U toku
Nabavka servera 01.02.2021. U toku
Nabavka diskova 28.01.2021. Obustavljen
Nabavka projektantskih usluga 26.01.2021. U toku
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za uređenje poslovnog prostora Banke 26.01.2021. U toku
Nabavka informatičke opreme 26.11.2020. Postupak sproveden
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme 02.11.2020. Postupak sproveden