Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nabavka@posted.co.rs
početna strana » NABAVKE
banka poštanska štedionica a.d. beograd

nabavke

opšte informacije

U skladu sa trajnom opredelјenošću ka transparentnom i društveno odgovornom poslovanju, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd sprovodi otvorene redovne postupke nabavke u kojima, kao ponuđači, mogu, ravnopravno i pod istim uslovima, učestvovati svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za učešće navedene u Pozivu za podnošenje ponude.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i postupke nabavke sprovodi na način utvrđen sopstvenim internim aktima.

Privredni subjekt zainteresovan za učešće u redovnom postupku nabavke koji sprovodi Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, na internet stranici Banke preuzima Poziv za podnošenje ponude i eventualnu prateću dokumentaciju, a saglasno odredbama istog sačinjava i Banci dostavlјa svoju ponudu.

AKTUELNI POSTUPCI NABAVKE

NABAVKA DATUM OBJAVE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA
Nabavka i održavanje licenci za Microsoft proizvode u trajanju od tri godine 12.04.2021. 20.04.2021. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

Nabavka usluge održavanja sistema za preciznu klimatizaciju i sistema za besprekidno i rezervno napajanje električnom energijom u postgarantnom periodu 07.04.2021. 16.04.2021. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavka papirne higijenske galanterije 02.04.2021. U toku
Nabavka print&cut mašine ROLAND TrueVIS VG2-640 19.03.2021. U toku
Nabavka obrazaca na beskonačnom papiru TPO-012 i TPO-013 01.03.2021. U toku
Nabavka tonera za laserske štampače 24.02.2021. U toku
Nabavka diskova 05.02.2021. U toku
Nabavka Tacacs licenci 05.02.2021. U toku
Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite u poslovnim objektima Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka usluga sigurnosnog transporta novca i drugih vrednosti Banke i usluga opsluge bankomata Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka usluga održavanja higijene u poslovnim objektima Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka reklamnih obeležja 26.01.2021. U toku
Nabavka kancelarijskog nameštaja 26.01.2021. U toku
Nabavka uniformi za šalterske radnike Banke 01.02.2021. U toku
Nabavka opreme i radova za DMS sistem Banke 28.01.2021. U toku
Nabavka storidž sistema 01.02.2021. U toku
Nabavka SD WAN virtuelizacije 28.01.2021. U toku
Nabavka SD WAN licenci i implementaciju 28.01.2021. U toku
Nabavka Tacacs licenci 28.01.2021. Obustavljen
Nabavka rutera 28.01.2021. U toku
Nabavka servera 01.02.2021. U toku
Nabavka diskova 28.01.2021. Obustavljen
Nabavka projektantskih usluga 26.01.2021. U toku
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za uređenje poslovnog prostora Banke 26.01.2021. U toku
Nabavka informatičke opreme 26.11.2020. Postupak sproveden
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme 02.11.2020. Postupak sproveden