Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica

Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 20.000,00 RSD po karticama POST CARD, POST CARD Međunarodna, DinaCard Kreditna, Visa Electron i Visa Classic Kreditna.
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 40.000,00 RSD po karticicama Maestro i MasterCard Standard.
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici MasterCard Gold i Visa Electron poslovnoj kartici
Obaveštenje
Bankomati
Banka Poštanska štedionica putem razgranate mreže svojih bankomata omogućila je korisnicima siguran, brz i jednostavan način podizanja gotovine i uvid u stanje računa, svakog dana, 24 časa dnevno.

Podizanje gotovine PostCard i Visa Electron karticima koje je izdala Banka Poštanska štedionica na našim bankomatima je besplatno.

Dnevni limit za podizanje gotovine definiše Banka za svaku vrstu kartice. Bankomati u mreži Banke Poštanska štedionica obavljaju isplate u apoenima od 1.000 RSD i 2.000 RSD.
Zakup Poslovnog
prostora za Bankomate
U cilju širenja mreže bankomata Banka zakupljuje poslovni prostor pogodan za postavljanje bankomata. Prednost imaju lokacije u blizini pijaca, stajališta, tržnih centara i drugih prometnih mesta.

Ponude možete slati na e-mail adresu bankomat@posted.co.rs, na broj faksa: 011/3024-452 ili poštom na adresu:
Banka Poštanska štedionica - Sektor za platne kartice, Kraljice Marije 3,
11000 Beograd
početna strana » ekspoziture i bankomati

poslovna mreža

lokacije ekspozitura i bankomata