Vek odgovornosti
Dokumentacija
Tarifa naknada Tarifa naknada
početna strana » devizni poslovi » Menjački poslovi
Devizni poslovi

Menjački poslovi

Menjački poslovi
Na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d. moguće je izvršiti otkup i prodaju efektivnog stranog novca.
Otkup efektive, vrši se po kupovnom kursu za efektivu.
Prodaja efektive vrši se po prodajnom kursu za efektivu.
Za otkup efektive se ne naplaćuje provizija.
Pregled provizija Banke Poštanska štedionica, a.d. za obavljanje menjačkih poslova, prema važećoj Tarifi naknada »