početna strana » Mastercard sigurno plaćanje na internetu
 

Mastercard
sigurno plaćanje na internetu

OBAVEŠTENJE
mastercard i maestro kartica

Banka Poštanska štedionica je korisnicima Mastercard i Maestro platnih kartica omogućila uslugu Identity Check (ID Check) koja obezbeđuje najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka o kartici prilikom plaćanja na Internetu. U promotivnom periodu, do 1. avgusta 2018. godine, usluga je besplatna.

       Visok nivo zaštite obezbeđuje se na sledeći način:
  • plaćanje se obavlja na sajtu trgovca koji ima istaknut znak Mastercard ID Check ili Mastercard Secure Code (Mastercard ID Check je nova verzija Mastercard Secure Code usluge);
  • u toku procesa plaćanja na Internetu, prikazuje se stranica sa znakom Banke Poštanska štedionica na kojoj se zahteva unos lozinke;
  • zajedno sa prikazivanjem ove stranice, Banka korisniku kartice dostavlja jednokratnu lozinku putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci;
  • lozinka predstavlja kombinaciju velikih slova i cifara;
  • proveru unete lozinke obavlja Banka; samo ako je uneta tačna lozinka, postupak plaćanja na Internetu se nastavlja.

Počev od 16. aprila 2018. godine za plaćanja Mastercard i Maestro karticama na Internetu kod trgovaca koji imaju istaknut znak Mastercard ID Check ili Mastercard Secure Code, obavezno је korišćenje jednokratne lozinke. Imajući u vidu da se lozinka šalje SMS porukom, molimo korisnike Mastercard i Maestro kartica da pozivanjem Kontakt centra na tel. +381 11 2020292 ili odlaskom u ekspozituru provere ispravnost svog broja mobilnog telefona prijavljenog kod Banke.

Prijavu ili promenu broja mobilnog telefona, kao i promenu dnevnog limita za Internet plaćanja, korisnik kartice može da izvrši isključivo u ekspozituri Banke.

Napominjemo da će klijenti koji koriste CardAlarm uslugu, SMS poruke sa lozinkom dobijati na isti broj mobilnog telefona na koji se šalju CardAlarm obaveštenja o transakcijama i da će pošiljalac za obe vrste SMS poruka biti isti - POSTED.