Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona: 011/ 3024-439, 011/ 3024-108
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » krediti
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

krediti

Dozvolјeno prekoračenje po tekućem računu (overdraft)

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (overdraft) služi za prevazilaženje trenutne neravnoteže između priliva i odliva iz tekućeg poslovanja, tako što je klijentu omogućeno izvršavanje naloga i iznad raspoloživog stanja na računu, a do određenog limita. Svaki priliv na računu klijenta automatski pokriva iskorišćeni iznos po dozvoljenom minusu.
Sredstva se mogu koristiti u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća.
Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.


Namena: finansiranje tekuće likvidnosti
Valuta: RSD
Rok otplate: do 12 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

Da bi Klijent obezbedio kontinuitet poslovanja potrebno ja da u svakom trenutku poseduje određenu količinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, a naročito kada su u pitanju mala pravna lica i preduzetnici koji se ubrzano razvijaju.

Banka odobrava kredite za obrtna sredstva za finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavku robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza i izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje delatnosti, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.


Namena:
 • Finansiranje obrtnih sredstava
 • Finansiranje tekuće likvidnosti
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
 • EUR (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva)
Rok otplate:

Kratkoročni krediti do 12 meseci
Dugoročni krediti do 60 meseci

Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Investicioni krediti

Ova vrsta kredita je namenjena finansiranju dugoročnih investicionih potreba preduzeća. To može biti investiranje u osnovna sredsta, vozila, postrojenja, mašine, opremu, izgradnju ili kupovinu poslovnog prostora, refinansiranje sopstvene investicije. 


Namena:
 • Kupovina vozila
 • Kupovina i instalacija, osnovnih sredstava i opreme
 • Kupovina i izgradnja poslovnog prostora
 • Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate: do 60 meseci (do 84 meseca za izgradnju objekta)
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Revolving linije

Namena revolving kreditne linije je nabavka sredstava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti. Nakon odobrenja kredita, odobreni iznos klijent može koristiti u bilo kom trenutku, tako što mu se kompletna suma stavlja na raspolaganje, a klijent povlači pojedinačne kratkoročne tranše po potrebi. Svako povlačenje tranši smanjuje iznos dostupnih sredstava.


Namena: finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
 • EUR (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva)
Rok otplate: do 12 meseci
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke

Višenamenska revolving linija predstavlja okvirni iznos limita: garancija, pisma o namerama i akreditiva koje Banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a istek roka važenja pojedinačne garancije, pisma o namerama i akreditiva ih obnavlja do prvobitnog okvirnog iznosa.


Namena: korišćenje garancija, pisma o namerama i akreditiva
Valuta:
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
 • EUR (u devizama) za spoljnotrgovinske poslove
Rok otplate: do 12 meseci (pojedinačni dokumentarni proizvodi mogu imati i duži rok važnosti od roka korišćenja revolving linije)
Minimalni instrumenti obezbeđenja:
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica
 • Lične menice fizičkog lica - vlasnika
* Banka, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,  roka i iznosa plasmana, zadržava pravo prihvatanja i dodatnog sredstva obezbeđenja za koje oceni da je prihvatljivo i u skladu sa internim aktima Banke