Mastercard i UEFA
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
card alarm
card alarm
Maestro KARTICA

Maestro kartica je međunarodna platna kartica poznatog brenda koja vam obezbeđuje apsolutni komfor u raspolaganju novcem i garantuje najviši nivo sigurnosti u korišćenju, zahvaljujući čip tehnologiji.

Maestro Kartica

Opredelite se za Maestro karticu i – dobićete dve kartice u jednoj! Ukoliko Maestro karticu koristite u Srbiji, imate mogućnost odloženog plaćanja do 45 dana, s obzirom na to da ukupan iznos duga načinjenog u toku jednog kalendarskog meseca, dospeva na naplatu 15-og dana u narednom mesecu.

Svoju Maestro karticu možete da koristite za plaćanje u inostranstvu i u tom slučaju dostupan Vam je iznos raspoloživih sredstava na tekućem računu.

Maestro je međunarodna kartica koju možete koristiti za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na teritoriji Srbije i u inostranstvu, na mestima na kojima je istaknut znak Maestro.

Pogodnosti
  • Mogućnost odloženog plaćanja do 45 dana
  • Ukoliko ste ljubitelj Internet kupovine, imate mogućnost kupovine na Internetu, kao i mogućnost da sami odredite visinu dnevnog limita za plaćanja bez prisustva kartice.
  • Mogućnost raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa za plaćanje i podizanje gotovine u inostranstvu.
  • Mogućnost izmirenja duga i uplate na račun kartice bez odlaska u Banku: trajnim nalogom i putem Homeb@nking i MobiBank servisa.
Podnošenje zahteva za izdavanje kartice

Zahtev za izdavanje Maestro kartice možete da podnesete na šalteru Banke. Neophodan uslov je da imate redovan priliv usmeren preko tekućeg dinarskog računa kod Banke.

Osim osnovne kartice, možete da zahtevate izdavanje do dve dodatne kartice za lica koja želite da ovlastite za korišćenje kartice. Neophodno je da lica kojima dajete ovlašćenje budu prisutna prilikom podnošenja zahteva.

Obrazac Zahteva treba da bude kompletno popunjen i potpisan, a podaci o zaposlenju overeni kod poslodavca.

Karticu preuzimate na šalteru Banke.

Napomena: Troškovi izdavanja kartice i godišnja članarina naplaćuju se jednokratno po odobrenju kartice, a prema važećoj Tarifi naknada.

Korišćenje kartice

Maestro karticu možete koristiti na preko 22 miliona mesta u celom svetu. Osnovna prednost korišćenja Maestro kartice na teritoriji Srbije je mogućnost odloženog plaćanja do 45 dana, jer sve transakcije načinjene Maestro karticom tokom jednog kalendarskog meseca, dospevaju na naplatu 15-og dana u narednom mesecu.

Prilikom korišćenja u inostranstvu, Maestro kartica funkcioniše kao klasična debitna kartica, odnosno, dostupna su Vam sredstva koja su u tom trenutku raspoloživa na tekućem računu.

Za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka, Banka obračunava proviziju prema važećoj Tarifi naknada za usluge koje vrši.

Obračun mesečnog dugovanja i kamata, Banka vrši poslednjeg dana u mesecu i priprema Izvod sa svim promenama na računu i transakcijama osnovnom i dodatnim karticama, od poslednjeg Izvoda. Banka Vam izvod dostavlja na e-mail ili kućnu adresu ili ga možete lično preuzeti na šalteru.

Bez odlaska u Banku, možete da izmirite dospeli dug, tako što ćete obezbediti sredstva za izvršenje trajnog naloga na tekućem dinarskom računu, a ukoliko želite, možete da izvršite otplatu celokupnog ili delimičnog dela duga putem Homeb@nking i MobiBank servisa.

Na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d. možete da izvršite celokupnu ili delimičnu otplatu duga. Uplatu možete izvršiti i na šalterima JP Pošta Srbije i drugih banaka, uplatom dinarskih sredstava na račun Banke.

Podaci za uplatu:
račun: 200-2239326601000-93,
Banka Poštanska štedionica A.D.
u pozivu na broj : broj kartice korisnika
svrha uplate: uplata po Maestro kartici
šifra plaćanja: 189
ime i prezime uplatioca

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS) I EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)
Visina nominalne kamatne stope Godišnja nominalna stopa iznosi 22,20%.
Nominalna kamatna stopa na mesečnom nivou iznosi 1,85%.
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Visina efektivne kamatne stope (EKS) Efektivna kamatna stopa je
24,97% uz pretpostavku da je klijent na početku obračunskog perioda potrošio svih 50.000,00 dinara i dug vratio u skladu sa uslovima otplate.
U obračun EKS-a uključeni troškovi upita u Kreditni biro (RSD 246,00) (napomena:u pitanju je iznos na koji Banka ne utiče); izdavanje (RSD 150,00) i članarina za osnovnu karticu (RSD 300,00).
BEZBEDNOST PLATNIH KARTICA
CARD ALARM je SMS servis koji vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije. Više infomacija »»»
U slučaju gubitka ili krađe kartice odmah obavestite Kontakt centar na broj telefona 011 20 20 292, koji je na raspolaganju 24/7 ili slučaj prijavite najbližoj ekspozituri Banke.

Preporuke MasterCard-a za bezbedno korišćenje kartice »

Reklamacije

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica a.d. isključivo u pisanoj formi.

Reprezentativni primer obračuna