Ekspoziture Banke
početna strana » FATCA
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

INFORMACIJA O PRIMENI FATCA PROPISA

FATCA

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je set propisa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) donet u cilju borbe protiv utaje poreza. Ovim propisima se predviđa da strane finansijske institucije ili drugi finansijski posrednici učestvuju putem izveštavanja u sprečavanju izbegavanja plaćanja poreza od strane američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim finasijskim institucijama i na stranim računima.

Termin SAD uključuje Savezne Države i Okrug Kolumbija i teritorije država: Američka Samoa, Severna Marijanska ostrva, Gvam, Portoriko i Devičanska ostrva SAD.

Prema odredbama FATCA za pristup ovom sistemu predviđena su dva modela, i to:

  • da se finansijske institucije samostalno registruju i zaključe pojedinačne sporazume sa IRS-om ili
  • da Vlada Republike Srbije i Vlada SAD zaključe bilateralni sporazum.

Najveći deo banaka u Srbiji, uključujući i Banku Poštanska štedionica, je pristupio ovom sistemu na način samostalne registracije, budući da je obavešten da se pregovori između Vlade SAD i Vlade Republike Srbije nalaze u završnoj fazi.

Zaključenjem pojedinačnih ugovora sa američkim poreskim vlastim finansijske institucije se, između ostalog, obavezuju da dostavljaju informacije o tzv. US računima koji već postoje, odnosno računima koji će biti otvoreni kod njih, a odnose se na individualne račune fizičkih lica kao i na račune pravnih lica čiji su vlasnici fizička lica koja, prema odredbama FATCA, imaju vezu sa SAD - već od 10% vlasničkih, odnosno upravljačkih prava.

U skladu sa preuzetim obavezama Banka Poštanska štedionica, od 01.07.2014. godine, počinje sa poštovanjem obaveza iz FATCA propisa, koji između ostalog predviđaju obavezu Banke da svaki klijent koji uspostavlja poslovni odnos sa Bankom, popunjava neki od obrazaca sa oznakama: FATKA-1, FATKA-2 ili FATKA-3 na osnovu kojih će se utvrditi da li klijent Banke spada u kategoriju klijenata sa SAD statusom na koje se odnose obaveze koje je Banka preuzela pristupajući sistemu poštovanja FATCA propisa.

Potencijalni poreski obveznik SAD se identifikuje na osnovu sledećih indikatora:

  • Vlasnik računa državljanin SAD ili lice sa boravkom u SAD ;
  • Mesto rođenja vlasnika računa u SAD;
  • Adresa prebivališta/boravišta u SAD;
  • Telefonski broj klijenta u SAD (+1...);
  • Dato punomoćje ili ovlašćenje za potpisivanje licu sa adresom u SAD;
  • Otvaranje računa za prijem priliva iz SAD/transver sredstava u SAD (npr. prijem penzije iz SAD).

Dodatne informacije o postupku primene FATCA propisa možete dobiti u ekspoziturama Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd.