Partnerstvo Banke Poštanska štedionica i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović potpisali su 12. oktobra Sporazum o zajedničkom omogućavanju plaćanja elektronskih usluga DinaCard, Visa и Mastercard karticama na Portalu eUprava i Sporazum o zajedničkom prihvatanju platnih kartica (DinaCard, Visa и Mastercard) na POS terminalima na šalterima organa državne uprave i organa jedinica lokalne samouprave.

mr Bojan Kekić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović potpisuju Sporazum

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović naveo je da će u narednom periodu građanima biti omogućeno da koriste usluge Banke Poštanska štedionica prilikom plaćanja administrativnih taksi na Portalu eUprava. Takođe, u cilјu što bržeg širenja mreže POS terminala na šalterima javne uprave, Banka će se uklјučiti kao partner Kancelarije za IT i eUpravu sa cilјem da svi šalteri gradskih i opštinskih uprava u Srbiji u periodu od šest meseci omoguće plaćanje administrativnih taksi platnim karticama.

mr Bojan Kekić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović se rukuju

"Na ovaj način, plaćanjem putem interneta ili na POS terminalima povećava se efikasnost u pružanju usluga građanima, štedi se vreme čekanja u redovima i eliminiše odlazak građana do pošte ili banke i ponovni dolazak na šaltere državne uprave ili lokalne samouprave", rekao je Jovanović.

Predsednik IO Banke Bojan Kekić istakao je da potpisivanjem ovih sporazuma Banka Poštanska štedionica, kao finansijska institucija u vlasništvu Vlade Republike Srbije i sa jasno artikulisanim državnim interesima, daje doprinos merama pospešivanja bezgotovinskog plaćanja karticama na internetu i POS terminalima za potrebe budžetskih korisnika.

mr Bojan Kekić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović se rukuju

"Ovim sporazumima Banka i Kancelarija omogućavaju građanima da na brži i jednostavniji način izvrše plaćanja za usluge koje zahtevaju od nadležnih organa ili su u obavezi da ih izvrše. Ovo je prilika da se dodatno uveća mreža za korišćenje nacionalne Dina kartice, čiji je Banka Poštanska štedionica, sa oko 1,6 miliona izdatih kartica, najveći izdavalac", rekao je Kekić.
Potpisivanju sporazuma prisustvovali su članovi Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica.