Ekspoziture Banke
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » elektronsko bankarstvo
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Elektronsko bankarstvo

HALCOM e-Bank

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd je od 20.06.2016. godine u svoju ponudu implementirala HALCOM e-banking rešenje za pravna lica i preduzetnike.

Rešenje je namenjeno korisnicima Banke koji žele da koriste Halcom aplikaciju samostalno ili zajedno sa postojećim e-banking rešenjem Banke, kao i korisnicima koji koriste Halcom aplikaciju kod neke druge banke.

Potrebna dokumentacija i Posebni Opšti uslovi za priključenje na Halcom e-banking rešenje:


• Pristupnica za korišćenje usluga elektronskog bankarstva E-BANK

• Ugovor o korišćenju usluga Halcom E-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
• Generalna narudžbenica
• Zahtev ovlašćenog lica
• Posebni Opšti uslovi za korišćenje usluga Halcom E-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike

Popunjenu i overenu dokumentaciju možete da predate u Vama najbližu ekspozituru Banke Poštanska štedionica a.d.Beograd.

Za sve ostale informacije i celekupnu podršku za Halcom e-banking rešenje možete se obratiti na broj telefona: 011 / 3024 - 186.

DEVIZNI HALCOM E-BANK

DEVIZNI HALCOM eBANK platni promet sa inostranstvom omogućava sledeće usluge:

S&t e-bank

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd svojim klijentima omogućuje korišćenje savremenog načina za obavljanje poslova platnog prometa - eBANK sistem elektronskog plaćanja, korišćenjem nosača digitalnih sertifikata.

Korisnik eBANK sistema može postati svako pravno lice ili preduzetnik, koji je i klijent Banke Poštanska štedionica, a.d.

Banka Poštanska štedionica pravna licaNov sajt za PRAVNA LICA koja imaju kvalifikovani elektronski sertifikat Pošte .

Usluge koje omogućuje eBANK sistem

eBANK sistem omogućuje:

  • Slanje naloga na izvršenje u korist primaoca unutar Banke Poštanska štedionica, A.D. (interni platni promet)
  • Slanje naloga u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke Poštanska štedionica, a.d. (eksterni platni promet)
  • Slanje naloga sa navedenom valutom izvršenja
  • Uvid u stanje računa
  • Pregled prometa po računima
  • Izvod-dnevni ili na zahtev korisnika, sa mogućnošću integracije sa IS korisnika
  • Informacioni servis.
Vaša sigurnost na eBANK sistemu
Korišćenjem sigurnosnih tehnologija u savremenom elektronskom bankarstvu, rad na eBANK sistemu je zaštićen od različitih vidova zloupotrebe.