Vek odgovornosti
WEB SME

WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima, optimizovano je za sve uređaje (računar, tablet i mobilni telefon)

 

PDF

Uputstvo za aktivaciju WEB SME
pogledajte sajt za WEB SME
Dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona u radno vreme od 07.30 - 15.30h:

- za E-bank dinarski platni promet I celokupnu podršku za E-bank usluge: 011/ 3024-708 ili e-mail: ebank@posted.co.rs

- za suspendovanje naloga: 011/ 3024-180 ili e-mail: pprtgs@posted.co.rs

- za devizni platni promet: 011/3024-413, 3024-634 ili e-mail:
bps-deviznirezim@posted.co.rs

početna strana » Pravna lica i preduzetnici » elektronsko bankarstvo
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Elektronsko bankarstvo

promotivni period za samostalne preduzetnike i mala preduzeća


ISKORISTITE POGODNOSTI U
PROMOTIVNOM PERIODU
i ugovorite:

WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima BEZ TROŠKOVA jednokratne naknade za priključenje.

BankaPostanskaStedionica-mala-preduzeca-WebSME-promo

Za sve uređaje: računar, tablet i mobilni telefon.
Podržava srpski i engleski jezik

Za obavljanje bankarskih transakcija, korisnik, samostalni preduzetnik koristi portal WEB SME uz korisničko ime i lozinku  pa samim tim nije u obavezi da nabavlja sertifikat na pametnoj kartici ili USB tokenu i odgovarajuću dodatnu opremu za računar.
Korisniku se, nakon registracije, na E-mail adresu dostavlјa link za pristup i korisničko ime, a lozinka se šalje na broj mobilnog telefona koji je korisnik registrovao za overu naloga.

Prilikom korišćenja usluge, za potvrdu svakog pojedinačnog platnog naloga, koristi se jednokratna SMS poruka sa PIN-om - SMS One Time pasword.

osnovne informacije

Banka Poštanska štedionica a.d.  Beograd  nudi   obavljanje bankarskih poslova preko E-bank usluge za pravna lica i samostalne preduzetnike.
Korisnici imaju mogućnost korišćenja platnih naloga, uvid u promet, stanje, izvode (obaveštenja) za dinarski platni promet u zemlji i devizni platni promet u zemlji i inostranstvu.
Banka je korišćenje E-bank usluga obezbedila kroz:

  • instalaciju programa na računaru (lap topu) uz sertifikat (čitač kartica) - za pravna lica
  • WEB portal - za samostalne preduzetnike i fizička lica koja obavljaju delatnost

 

kako se registrovati

1.Dokumentacija se popunjava elektronski – na računaru.
2.Zakoniti zastupnik overava dokumentaciju svojim potpisom i pečatom (ako ga koristite)
3.Korisnik prilaže kopiju lične karte zakonitog zastupnika i svih ovlašćenih lica
4.Popunjen komplet dokumenata štampa se u jednom primerku i predaje u  najbližoj ekspozituri Banke

Pročitajte detaljno UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJU

e-bank za pravna lica

Nakon registracije za E-bank uslugu za PRAVNA LICA, korisnik je u obavezi da obezbedi odgovarajuću programsku podršku. Halcom će korisniku instalirati aplikaciju u zavisnosti od potrebe i mogućnosti samog korisnika:
1.CEB Personal (za jednog korisnika na čijem je računaru instalirana aplikacija  i lokalna baza za rad)

2.CEB  Corporate (DB2 baza na serveru kojoj pristupa više korisnika preko svojih računara na kojima je za to instalirano odgovarajuće aplikativno rešenje).
Za Corporate se može koristi dodatno rešenje WEB Corporate - koje omogućava udaljeno potpisivanje naloga.Prijava na  WEB Corporate kanal je moguća na dva načina:

  • smart karticom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti kao i  potpisivanje na dalјinu) ili
  • korisničkim imenom i lozinkom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti osim potpisivanja na dalјinu).

Ova usluga je "multibank" jer korisnik sa jednim Halcom elektronskim sertifikatom može raditi sa svim bankama za koje je registrovan. 
Usluga preko ovog kanala je dvojezična – ENG  i SRB.