Ekspoziture Banke
WEB SME

WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima, optimizovano je za sve uređaje (računar, tablet i mobilni telefon)

 

PDF

Uputstvo za aktivaciju WEB SME
pogledajte sajt za WEB SME
Dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona:

- za E-bank dinarski platni promet I celokupnu podršku za E-bank usluge: 011/ 3024-708 ili e-mail: ebank@posted.co.rs

- za suspendovanje naloga: 011/ 3024-180 ili e-mail: pprtgs@posted.co.rs

- za devizni platni promet: 011/3024-413, 3024-634 ili e-mail:
bps-deviznirezim@posted.co.rs

početna strana » Pravna lica i preduzetnici » elektronsko bankarstvo
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Elektronsko bankarstvo

promotivni period za samostalne preduzetnike i mala preduzeća

ISKORISTITE POGODNOSTI U
PROMOTIVNOM PERIODU
i ugovorite uslugu:

 • BEZ TROŠKOVA jednokratne naknade za priključenje

 • BEZ TROŠKOVA NAKNADE za nabavku sertifikata na pametnoj kartici ili USB tokenu

 • BEZ TROŠKOVA dodatne opreme za računar

BankaPostanskaStedionica-mala-preduzeca-WebSME-promo

Za sve uređaje: računar, tablet i mobilni telefon.
Podržava srpski i engleski jezik

Za obavljanje bankarskih transakcija, korisnik, samostalni preduzetnik koristi WEB portal uz korisničko ime i lozinku. 

  • WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima. Korisniku se, nakon registracije, na E-mail adresu dostavlјa link za pristup i korisničko ime, a lozinka se šalje na broj mobilnog telefona koji je korisnik registrovao za overu naloga.

   Prilikom korišćenja usluge, za potvrdu svakog pojedinačnog platnog naloga, koristi se jednokratna SMS poruka sa PIN-om - SMS One Time pasword.

   Pored navedenog načina logovanja korisnik WEB SME usluge može koristiti i Halcom smart karticu.
osnovne informacije

Banka Poštanska štedionica a.d.  Beograd  nudi   obavljanje bankarskih poslova preko E-bank sistema za pravna lica i samostalne preduzetnike.

Korisnici imaju mogućnost korišćenja platnih naloga, uvid u promet, stanje, izvode, (obaveštenja) za dinarski platni promet u zemlji i devizni platni promet u zemlji i inostranstvu.

Banka je korišćenje E-bank usluga obezbedila kroz
1.instalaciju programa na računaru (lap topu) uz sertifikat (čitač i kartica) - za pravna lica
2.WEB portal - za fizička lica koja obavljaju delatnost i samostalne preduzetnike

 

kako se registrovati

1.Dokumentacija se popunjava elektronski – na računaru.
2.Zakoniti zastupnik overava dokumentaciju svojim potpisom i pečatom (ako ga koristite)
3.Korisnik prilaže kopiju lične karte zakonitog zastupnika i svih ovlašćenih lica
4.Popunjen komplet dokumenata štampa se u jednom primerku i predaje u  najbližoj ekspozituri Banke

Pročitajte detaljno UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJU

e-bank za pravna lica

Nakon registracije za uslugu korisniku PRAVNO LICE, instalira se Halcom aplikacija na računaru (lap topu). Ova usluga je ‘multibank’ jer korisnik sa jednim kvalifikovanim sertifikatom može raditi sa svim bankama za koje je registrovan. 

U zavisnosti od potreba korisnik bira jednu od opcija:

1.CEB Personal (za jednog korisnika na čijem je računaru instalirana aplikacija  i lokalna baza za rad)

2.CEB  Corporate (DB2 baza na serveru kojoj pristupa više korisnika preko svojih računara na kojima je za to instalirano odgovarajuće aplikativno rešenje).

Za Corporate se može koristi dodatno rešenje WEB Corporate - koje omogućava udaljeno potpisivanje naloga.Prijava na  WEB Corporate kanal je moguća na dva načina:

 • smart karticom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti kao i  potpisivanje na dalјinu) ili
 • korisničkim imenom i lozinkom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti osim potpisivanja na dalјinu).

Usluga preko ovog kanala je dvojezična – ENG  i SRB.