Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
Krediti

Dinarski krediti za refinansiranje

Uslovi za dobijanje kredita
  Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner ) i da u najmanje  tri meseca ostvaruje redovan mesečni priliv po osnovu ličnih primanja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 50.000,00 -1.500.000,00 dinara po partiji kredita.

Kredit se otplaćuje u periodu od 24 do 96 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Akcijska ponuda u periodu od 01.08. do 31.10.2016. godine

Nominalna kamatna stopa iznosi 11,95% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.

Efektivna kamatna stopa je od 12,44 % na godišnjem nivou .

Zatezna kamata je u nivou redovne kamatne stope ili zakonske zatezne kamatne stope ukoliko je ova viša.

Refinansirajući kredit
Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 1,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili  kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata

Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.

Potrebna dokumentacija
 • Zahtev za odobravaje dugoročnog kredita za refinansiranje preuzmite ovde
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita dinarski kredit za refinansiranje
Iznos kredita RSD 500.000,00
Rok otplate 72 meseca
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
11,95%, fiksna tokom celog perioda otplate
Mesečni anuitet 9.604,72 RSD 
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 7.500 ,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 691.539,68 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 12,60 %