Ekspoziture Banke
početna strana » krediti »Dugoročni dinarski gotovinski kredit - promo period
krediti

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

u promo periodu do 01.03.2020.

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke

POGODNOSTI

  • Bez naknade za obradu zahteva za odobravanje kredita

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: od 100.000 do 3.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: od 36 do 95 za kredite odobrene do 31.12.2019., nakon toga do 83 meseca

KAMATNA STOPA: nominalna kamatna stopa iznosi 7,95% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda otplate kredita. Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: dve blanko solo menice, administrativna zabrana (samo za zaposlene), po proceni Banke - dodatna sredstva obezbeđenja

TROŠKOVI KREDITA: troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246 RSD, trošak dve menice 100 RSD

PREVREMENA OTPLATA KREDITA: korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
  • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Dugoročni dinarski gotovinski kredit fizičkim licima u dinarima u promo periodu 10.12.2019 - 01.03.2020
Iznos kredita 700.000 RSD
Rok otplate 72 meseca
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
NKS na godišnjem nivou 7,95% fiksna
Mesečni anuitet 12.256,19 RSD
Оbezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada (% оd iznosa kredita) 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
882.445,38 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,25%

*EKS obračunat na dan 2.12.2019.godine.